Vėl susirinko socialinių mokslų mokytojai

Vel susirinko socialiniu mokslu mokytojaiRugsėjo 22 d. įvyko socialinių mokslų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Buvo sugrįžta į praėjusių metų darbus, sustota šiandienoje ir pažvelgta į rytojų. Metodinio būrelio pirmininkė Rūta Šukaitytė pristatė internetinį puslapį https://sodas.ugdome.lt, kuris galėtų būti naudingas mokytojams, planuojant pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos pamokas ir klasių valandėles.

 

Buvo supažindinta su naujienlaiškiu „Aktualijos. Ką manai tu?“. Tai nauja iniciatyva, kuria mokytojų prašoma patogiu metu pakviesti mokinius dalintis Lietuvos aktualijomis ir pasaulio temomis. Mokytojai taip pat „prisilietė“ prie naujojo kompetencijų aprašo projekto, įsivertino savo turimas kompetencijas, pasidalijo patirtimi, įsivardino spragas ir pan. Mokytojos R. Šukaitytė ir V. Rekašienė pasiūlė organizuoti projektą „Pamoka gamtoje“. Mokytojai kviečiami aktyviai įsitraukti: ieškoti literatūroje užduočių, minčių, dalintis patirtimi, parengti metodinių nuorodų ir pan. Projektu siūloma išeiti iš mokymosi tradicinėje erdvėje, kuri įvardijama „lentos ir kreidos“ metafora, sudaryti sąlygas mokiniams tyrinėti, stebėti, ugdyti pažinimo gebėjimus, lavinti vaiko kūrybiškumą ir pan. Kalbėta dėl prizinių vietų skyrimo olimpiadose. Džiugu, kad socialinių mokslų mokytojai nusibrėžė darbo kryptis ir pradėjo suktis metinių veiklų karuselėje.


ŠPT informacija