Tyrimai žaliojoje aplinkoje

Tyrimai zaliojoje aplinkojeRugsėjo 24 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos gamtos mokslų mokytojos Rimutė Lazdauskienė (chemija), Janina Judickienė (fizika) ir Violeta Maknavičiūtė (biologija) dalinosi patirtimi atlikdamos tyrimus žaliojoje aplinkoje. Netradicinė mokymosi aplinka buvo pasirinkta du kartus: pirmiausiai pedagogai rinkosi... lietuvių kalbos kabinete. Čia svečiai atkreipė dėmesį į susirinkimo temą, kuri užrašyta išskirtinai - mėlynu rašikliu ant baltos sienos. Kaip reikės nuvalyti? - ko gero ne vienai toptelėjo mintis. Tai gimnazijos lietuvių kalbos mokytojo Mindaugo Bučinsko idėja. Sienos paruoštos taip, kad ant jų bet kur galima rašyti ir po to sėkmingai nuvalyti. Kūrybiška idėja padeda ugdytiniams greičiau surasti atsakymus į klausimą „Kodėl?“. Šis iškalbingas klausimas ir jį simbolizuojantis ženklas nupiešti ant galinės kabineto sienos. Jis nuolat baksnoja būti mokymosi procese, o mokytojui neleidžia užmiršti kelto šio klausimo.?


Mokytoja R. Lazdauskienė nuotaikingu ir prasmingu pasakojimu pasveikino susirinkusius ir pristatė mokinių pasiekimus gamtos mokslų srityje. Tai leido suvokti, kaip svarbu yra sudaryti sąlygas patiems mokiniams atlikti įvairius, kad ir mūsų, mokytojų, nuomone, elementarius bandymus ir tyrimus. Nors kartais pedagogai tai pavadina „žaidimukais“, tačiau pačių mokinių pačiupinėtos priemonės, atliekamas procesas labiau skatina mąstymą, o padarytos išvados, atradimai ilgiau išlieka atmintyje. Šią žinią pedagogės skleidė savo kolegėms.


Susipažinti su bandymais, kuriuos mokytojos atlieka su mokiniais, kolegės buvo pakviesti į lauką. Čia pedagogės buvo paruošusios mini fizikos, chemijos ir biologijos laboratorijas. Iš gausių, stropiai atrinktų priemonių, paruoštų aplankų su aprašais matyti, kiek daug darbo, kruopštumo įdėjo kybartietės, besiruošdamos renginiui.


Kad kuo geriau dalyvės susipažintų su praktiniais darbais, jos buvo suskirstytos į tris grupes ir pasikeisdamos stebėjo bei atliko tyrimus. Rodoma, kaip lauko sąlygomis pasigaminti kompasą, augalais dekoruoti audinį, atskirti pienę nuo kiaulpienės ir t. t. Iš susidomėjimo, užduodamų klausimų galima daryti išvadą, kad skirtingų dalykų specialistės sužinojo nemažai naujų dalykų, kuriuos išbandys su savo mokiniais. Tai ir patvirtino reflektuodamos.


Vienas svarbiausių dalykų, sąlygojančių gerą mokinių išmokimą, yra pasitikėjimu, atvirumu grįsti mokinių ir mokytojo tarpusavio santykiai. Šią mintį išsakė Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja Janina Vasaitienė.


ŠPT informacija