^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Greitai besikeičianti informacinė visuomenė skatina ieškoti naujų ugdymo formų

IKT etikaRugsėjis pedagogą visada įtraukia į lenktynes su laiku. Darbingai nusiteikę, dorinio ugdymo pedagogai mėnesio viduryje susirinko į metodikos forumą. ŠPT specialistės priminė buvusių ir šių metų veiklų struktūrą (pagal W. E. Demingą), atsižvelgtinus dalykus: sutartas vertybes, nacionalinius kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Pirmininkė Vilma Balandienė, remdamasi parengtomis skaidrėmis ir nuolat sugrįždama į patirtinius dalykus, pristatė Mokytojų profesijos kompetencijų aprašo projektą.

 

Aktyvioje forumo dalyje mokytojai nusistatinėjo pasirinktos kompetencijos lygmenį, atkreipdami dėmesį į stipriąsias ir silpnąsias savo darbo sritis. Paaiškėjo, kuo mokytojai gali pasidalinti su kitais savo kolegomis, ir ką jiems reikėtų išmokti, tobulinti. Minėtini du svarbūs darbai, kurie buvo suplanuoti šio susitikimo metu. Kybartų Kristijono Donelaičio mokytojos Vilija Stasaitienė ir Laimutė Matulionienė pasiūlė pravesti atvirą integruotą tikybos – etikos pamoką. Tikybos mokytojai spalio 30 d. organizuoja seminarą „IKT panaudojimas matuojant mokinio mokymosi pažangą dorinio ugdymo pamokose“. Greitai besikeičianti informacinė visuomenė skatina ieškoti naujų ugdymo formų, panaudojant IKT.


Vilma Balandienė
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos tikybos mokytoja

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.