^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vertinkime save

noras tapti sirdies tevaisBirželio 28 d. vyko šeštasis grupės susitikimas tema „Savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas“. Aptarėme, kaip svarbu globėjams ir įtėviams, ugdant vaiko savigarbą, skatinti pozityvų supratimą apie jo tapatumą, šeimos istoriją, kultūrą ir vertybes. Analizavome dėl ko yra taip svarbu išlaikyti vaiko ryšius su jo biologine šeima. Globėjai ir įtėviai suprato kaip svarbu vaiką paruošti susitikimams su biologiniais tėvais bei padėti vaikams išgyventi su tuo susijusius jausmus.


Savosios vertės pajautimas yra dalis to, kaip įsivaizduojame save. Vaikas savo vertę pradeda suvokti pagal tai, kaip jo atžvilgiu yra nusiteikę juo besirūpinantys asmenys: tėvai, globėjai ar įtėviai. Šie žmonės yra pirmieji vaiko savigarbos veidrodžiai. Kai jie reaguoja į vaiką juo domėdamiesi, priglausdami, šypsodamiesi, kalbindami, maitindami, rengdami, užtikrindami saugumą, vaikas pradeda tikėti, kad yra svarbus, vertinamas.


Mokymų metu supratome, kad būsimi globėjai ir įtėviai save vertina teigiamai, todėl galės sustiprinti vaiko savosios vertės pajautimą. Kalbėjome apie šeimos ryšių stiprinimo svarbą, nes šie ryšiai daro įtaką vaiko savigarbos jausmui ir tapatumui.


Dalyvių nuomone pagrindinis darbas – ugdyti ir skatinti vaiko savivertę, išugdyti vaiko pasitikėjimą savimi, galima tik savais pavyzdžiais. Šeimos tęstinumas – tai vaiko tapatybės dalis ir dalis to, kaip vaikas mato save bei pasaulį. Mes saugome vaiko tapatumą palaikydami pastovius jo ryšius.


Dangira Armanavičienė ir Sandra Pautienytė,
Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos atestuotos socialinės darbuotojos

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.