Forumas „Sveikas aš - sveika visuomenė“

Sveikas as - sveika visuomene„Kai kas nors sako, stebuklų nebūna - sunku tuo patikėti. Vilkaviškyje vyko jau antroji konferencija skirta Socialiniam ir emociniam ugdymui. Puikiai sudėlioti pranešimai, kuriuos skaitė vaikai ir mokytojai pakaitomis. Apie kompetencijas ir kaip jas suprantame iš skirtingų amžiaus ir veiklų perspektyvų“ – po forumo socialiniame tinkle facebook dalijosi mintimis Všį Lions Quest Lietuva direktorius, vaikų psichiatras Linas Slušnys.

 

Stebuklas siejamas su nuostabus, nepaprastas būdvardžių vartosena. Kas gi lėmė renginio nepaprastumą? Stebuklus kuria ne kas kitas, o mes, žmonės. Forumo pranešėjai – žmonės drąsiai žvelgiantys į save, socialinių ir emocinių kompetencijų plėtojimo galimybe įvardijantys „pokalbį su savo patirtimi“. Pranešimai konstruoti skiriant dėmesį socialinėms ir emocinėms kompetencijoms atsigręžiant į savo asmeninę patirtį. Tiesiog būtina paminėti žmones, kurie susirinkusiuosius prikaustė prie kėdžių ir sukūrė mirtinos tylos efektą, kad būtų išgirstos pasakytos mintys. Pranešimą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“ skaitė Lions Quest programų koordinatorė D. Šukytė, „Atsakingų sprendimų priėmimas“ - Vilkaviškio r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Finagėjevienė, „Pasitikėjimas savimi“ - Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos IV klasės mokinė V. Naujokaitė, „Savitvarda“ - Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos bibliotekininkė R. Kasperaitienė, „Santykis su mokytoja“ - Vilkaviškio pradinės mokyklos III klasės mokinė L. Lenčiauskaitė, „Savimonė“ - Vilkaviškio Lions klubo narė R. Kurauskienė, „Tarpasmeniniai įgūdžiai“ - Vilkaviškio VJC direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams - A. Malinauskaitė, „Santykiai su bendraamžiais“ - Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos II klasės mokinė R. Meseckaitė, „Socialinis sąmoningumas“ - Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vyresnioji anglų k. mokytoja I. Kirvelaitienė, „Ką gali mokytojas?“ - VšĮ Lions Quest Lietuva direktorius, vaikų psichiatras L. Slušnys.


Visi pranešimai buvo iškalbingi. Džiugino, jog vaikai rengdami pranešimus santykiuose, savo asmenybės formavime įžvelgia dėsningumus. Labai svarbu - geba reflektuoti savo veiklą (reikia tik sudaryti sąlygas vaikams).


L. Slušnys dalindamasis įžvalgomis taip pat akcentuoja, jog jam gera klausytis, kad mūsų, Vilkaviškio mokymosi bendruomenė, mokosi kalbėti viena kalba ir žengia konkrečius žingsnius. Cituojame psichiatrą, nes jis atkreipia dėmesį į mūsų rajono švietimo bendruomenės uždavinius. Vilkaviškio r. savivaldybės meras Algirdas Neiberka džiaugėsi, jog SEU skiriamas dėmesys, jog specialistai intensyviai lanko socialinės rizikos šeimas ir pan. Vilkaviškio Lions klubo prezidentas Robertas Mickevičius sveikino už realizuotą renginį ir pabrėžė bendradarbiavimo svarbą. Kiekviena organizacija turi turėti bendrą tikslą, kuris sietųsi su rajono, šalies tikslu. Negalime reikalauti to, ko patys nedarome. Mūsų žodžius turi atspindėti veiksmai.


Įsigalinti veikti – tapti sveiku vardan sveikos visuomenės – atsakingumu paremtas siekis. Pasitikėjimas ir susikalbėjimas veda prie kokybiškų rezultatų. To rezultatas – sėkmingas forumo įgyvendinimas, spindinčios dalyvių akys, nuoširdžios padėkos ir daug nepamatuojamų dalykų...

 

ŠPT andragogė Gintarė Venckienė

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01

 

01