Tarpusavio ryšys šeimoje

prasidejo-globeju-rupintoju-ir-iteviu-mokymaiLiepos 12 d. vyko aštuntasis grupės susitikimas, kurio tema „Pastovių ryšių stiprinimas“.


Šio susitikimo metu su dalyviais aptarėme tarpusavio ryšius ir jų tęstinumą. Dalyviai suprato, kad tarpusavio ryšiai užtikrina vaikui saugumo jausmą. Tęstinumas suteikia galimybę palaikyti vaikui tarpusavio santykius su žmonėmis, su kuriais tie santykiai buvo užmegzti praeityje, (vaiko biologiniai tėvai, broliai, seserys) bei žinoti, jog dabartiniai santykiai tęsis ir ateityje. Šeimos tęstinumas – tai vaiko tapatybės dalis ir dalis to, kaip vaikas mato save bei pasaulį. Mes saugome vaiko tapatumą palaikydami pastovius jo ryšius.


Apsisprendimas globoti ar įvaikinti turi būti rimtas ir apgalvotas. Globėjai ir įtėviai turi rūpintis, auklėti ir paruošti vaiką savarankiškam ir visaverčiam gyvenimui, užtikrinant saugius pastovius ryšius. Neištrinant vaiko praeities iš jo gyvenimo.


„Vaikai nėra kilimas, iš kurio praeitis gali būti išsiurbta ar išvalyta tarsi dulkės – jie yra veikiami savo patirties, ir tolesnis jų elgesys visada bus susijęs su ankstesniu gyvenimu“. J. Bowlby

 

Dangira Armanavičienė ir Sandra Pautienytė,
Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos atestuotos socialinės darbuotojos