IKT mokymo(si) metodų panaudojimo galimybės – žingsnis link inovatyvios pamokos

2017 01 IT apklausa2017 m. vasario mėnesį informacinių technologijų mokytojai vykdo apklausą, realizuodami ŠPT pasiūlymą.


PASIŪLYMAS


2017 m. sausio mėn. gerosios patirties sklaidos metu „Vaizdo, garso apdorojimas. Leidybos modulis“ išryškėjo mokinių motyvavimo mokymuisi problema. Žinoma, kad norint išspręsti problemą į jos sprendimą reikia įtraukti su ja susijusius asmenis. Šiuo atveju turėtume įtraukti mokinius. IKT kompetencijos tobulinimasis yra viena iš prioritetinių sričių, kuri gali padėti motyvuoti mokymuisi. Reaguodami į tai galėtume visose ugdymo įstaigose organizuoti mokinių apklausą, kurie pateiktų atsakymus įvairiomis formomis (anketa, diskusija...) ar demonstracijomis pvz. tos ugdymo įstaigos pedagogams. Sufleruojantis klausimas galėtų būti: Įvardinkite žaidimus, programas ir kt. IT priemones, kuriuos naudojate ir galvojate, kad tai gali būti pritaikyta ir įvairiose pamokose.

  

2017 01 IT apklausa 02

 

Kiekvienoje ugdymo įstaigoje siūloma informacinių technologijų mokytojui atlikti minėtą apklausą (tyrimą) pasirinktu būdu (tai neturėtų būti grandiozinio dydžio apklausa).

 

kokia to nauda?

  • sudarytos sąlygos pažinti savo mokinius ir motyvuoti juos mokymuisi;
  • pagerėję mokinių mokymosi rezultatai;
  • atliepta prioritetinė sritis (IT kompetencijos tobulinimasis);
  • tobulinsime mokėjimo mokytis kompetenciją ir tiriamuosius gebėjimus;
  • realizuojama mokymosi bendradarbiaujant plėtra;
  • atsiranda galimybė rinkti į gerosios patirties sklaidą ar ilgesnės trukmės mokymosi renginį ir pasidalinti gautais duomenimis su kolegomis;
  • .........................


Kaip galėtume dirbti?
2017-02: vykdome apklausą
2017-03: organizuotume surinktų duomenų sklaidą IT metodikos būrelyje
2017-04: veikiame (ugdymo įstaigoje surengiant sklaidą pedagogams, kurioje programų, žaidimų ar kt. pristatytojai būtų vaikai→ pedagogai organizuojamose pamokose išbando mokinių pristatytas priemones)
2017-05: išbandžiusieji žaidimus, programas ar kt. renkasi į apskritojo stalo diskusiją ar kt. formos renginį pasikalbėti apie tai, kaip sekėsi


Mokymąsi siejame su evoliucija. Jis neabejotinai yra susijęs su pokyčiais. Tad visi kartu ir būsime to dalimi ir ateityje...


ŠPT informacija