Specialieji pedagogai tęsia sutartus darbus

2017 01 specialioji pedagogeSpecialiųjų pedagogų susitikimas, vykęs sausio 17 dieną prasidėjo dar gerokai iki sutartos datos. ŠPT specialistės ir Jolitai Dabrišienė (Kybartų „Saulės“ progimnazijos specialioji pedagogė-logopedė, atsakinga už rajono spec. pedagogų veiklą) aptarė planavimo forumuose pedagogų išsakytas mintis, numatė paruošiamuosius veiksmus, kad susitikimas būtų kuo tikslingesnis ir produktyvesnis. Džiugu, kad specialistės atliepė prašymą - atėjo pasiruošę išsakyti rūpimus klausimus ir pasidalinti sėkmėmis.


Šįkart išsakyti rūpesčiai daugiau susiję su organizaciniais klausimais:

 

  • dėl mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų duomenų įvedimo į mokyklų mokinių duomenų bazę;
  • dėl teigiamų pedagogų nuostatų formavimo, pagalbos mokiniams su SUP teikimo šiems mokiniams dalyvaujant nacionaliniame pasiekimų patikrinime;
  • dėl kūno kultūros, dorinio ugdymo, menų Bendrųjų programų pritaikymo mokiniams su SUP;
  • dėl mokinių su SUP galimybės baigus Pagrindinio ugdymo bendrąją programą tolimesnio mokymosi.


Pasak Švietimo pagalbos tarnybos specialiosios pedagogės Daivos Pačėsienės „vyko atviras pokalbis tarp specialistų“. Jo metu čia ir dabar buvo dalijamasi patirtimi, drįstama oponuoti, ieškoma atsakymų į iškilusius klausimus.


Kitas specialiųjų pedagogų, logopedų susitikimas vyks vasario 21 d. Sutarta, kad vasario mėn. specialistės dalinsis taikomomis metodikomis dirbant su SUP. Tad tikėtina, kad būsimame susitikime bus daugiau kalbama apie pedagogo daromą poveikį mokiniui, mokinio pasiekimus, vertinama sėkmių ir nesėkmių įtaka mokymuisi, pažangai.

 

ŠPT informacija