^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Meniu

Prisijungti

Paieška

Renginių kalendorius

Sausis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Lankytojų statistika

317341
ŠiandienŠiandien81
VakarVakar92
Šią savaitęŠią savaitę81
Šį mėnesįŠį mėnesį1932
Iš visoIš viso317341

Alvito pagrindinė mokykla ir Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras - kelyje įgyvendinant tęstinį pedagogų mokymąsi kartu

Griztamasis po renginiu. GizaiVienai iš judžiausių ūkio šakų – švietimui – vėl reikia pokyčių?! Dar nespėjome „suimti“ vienus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, kai štai jau susipažįstame su 2017-2019 metų iššūkiais?! Daugeliui, ko gero, galvoje iškyla kinų išmintis „Neduok, Dieve, gyventi permainų laiku“. Tačiau kaip atsvarą tam prisimenu spalio 4 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, vykusiame „Mokytojų festivalyje“ išgirstą verslo psichologo Dainiaus Baltrušaičio mintį „Ugdykimės gebėjimą gyventi neapibrėžtume“. Ir, ko gero, vis dažniau teks vadovautis šių laikų išmintimi – mokytis nedūsauti ir nedramatizuoti, o „pasiutusiai greitai bėgti vien tam, kad liktum toje pačioje vietoje!“( L. Carroll „Alisa veidrodžio karalystėje“).


Grįždama prie švietimo srities ir paminėtų 2017-2019 m kvalifikacijos tobulinimo (toliau KT) prioritetų (LR ŠMM 2017-08-29 raštas Nr. SR-3772 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų“) norėčiau pacituoti Švietimo ir mokslo ministro G. Kazakevičiaus žodžius: „Tarptautinių ekspertų išvadose dažnai atkreipiamas dėmesys, tą patvirtina pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų darbuotojai, pastebi ir pedagogai, kad profesinėje praktikoje pokyčiai nesusiformuoja po trumpų, net ir labai aktualių kvalifikacijos tobulinimo renginių, jei dalyviai praktiškai neišbando naujų metodų ar ugdymo būdų, neaptaria su kolegomis, nereflektuoja savo veiklos rezultatų. Todėl būtina skatinti kvalifikacijos tobulinimą, apimantį ne mažiau kaip 40 val. kvalifikacijos tobulinimo veiklų, orientuotų į kompetencijų įgijimą ir naujų praktinių įgūdžių susiformavimą“.


Tenka pripažinti, kad tęstinis KT šiuo metu yra išmėginimas pedagogams, mokykloms, KT klausimais besirūpinančioms institucijoms. Tačiau vienais iš pirmųjų žingsnių jau galime pastebėti ir jais pasidžiaugti. Spalio 31 d. Alvito pagrindinėje mokykloje vyko forumas „Individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese“. Tai tęstinis mokymosi bendradarbiaujant renginys, kuriame antrą kartą susitiko Alvito pagrindinės mokyklos ir Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. Toliau buvo gvildenama ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo tema: akcentuojama svarba (R. Bulkauskas, Alvito pagrindinės mokyklos direktorius, S. Černiauskienė, Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė), dalijamasi patirtimi (darbas 5 grupėse, moderatoriai T. Vilbikaitienė, R. Miknaitienė, G. Naujokienė, G. Gudeliauskė, I. Markevičienė), kuriamas sėkmingos pamokos pagal Geros mokyklos koncepciją modelis. Apibendrinant pristatytus darbo rezultatus, išryškėjo, jog pedagogai vis plačiau ir giliau suvokia individualizuoto ugdymo komponentus, atranda kūrybiškų būdų, jog kiekvienas vaikas pamokoje patirtų sėkmę, įveiklina bendradarbiavimo rezultatus. „Tokių renginių metu vyksta tikslingas mokytojų mokymasis. Dalindamasis patirtimi, diskutuodamas su kolegomis, mokytojas laisvėja, auga jo pasitikėjimas savimi ir kitais. O laisvumas skatina kūrybiškumą, su kuriuo mokytojas eina į pamokas. Dalis mokytojų jau įgyvendina savo pamokose idėjas, kurios gimė forumo metu, o tai ir yra šių renginių pagrindinis tikslas“- įžvalgomis pasidalijo S. Černiauskienė. Teresė Vilbikaitienė, Alvito pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui: „Šiandieninis ugdymas yra iššūkis mokytojui, nes keliaujama nuo žinių link kompetencijų per ugdymo turinio tarpdalykines sąsajas. Kelionės tikslas - visi skirtingi, visi suprasti ir visi laimingi. Mūsų mokykla yra kelionėje į tikslą, nes visapusiškai atliepti ir išugdyti žmogų - sudėtinga. Tam reikalingas individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese, mokytojų dalijimasis gerąja patirtimi, nuolatinis grįžtamasis ryšys, ugdomųjų projektų rengimas ir t.t. Džiaugiamės įvykusiu forumu bei bendravimu ir bendradarbiavimu su Gižų K. Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomene, nes tikslingos veiklos visada yra naudingos, skatinančios tobulėti ir eiti pirmyn“.


Šiuo renginiu dviejų mokyklų bendradarbiavimas nesibaigia. Nuo 2018 mokyklos planuoja kartu vykdyti projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“, kurio tikslas – tobulinant mokymo(si) procesus gerinti 5-8 klasių mokinių matematikos pasiekimus.
Yra ir daugiau tęstinio mokymosi kartu pavyzdžių rajone. „Mokymasis mokyklų partnerystės tinkle“ bei „Bendrųjų bei vadybinių kompetencijų tobulinimosi programos 2017 m. įgyvendinimas“ – tai programos kurios treti metai įtraukia rajono mokyklas, vadovus tobulėti kartu ir siekti bendro tikslo – gerinti mokinių pasiekimus.


Tikimės, kad palaipsniui pereinant nuo epizodinių KT renginių prie ilgalaikių programų, sparčiau kursis ugdymo(si) pridėtinė vertė.


G. Naujokienė, Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos andragogė

 

01

 

01

 

01

Copyright © 2019. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.