Tik...

TikKovo 13 dieną Vilkaviškio rajono užsienio kalbų mokytojai buvo kviečiami į vieną iš tradicinių gerosios patirties pasidalijimo susitikimą, sklaidas. Šį kartą pasirinkta tema buvo aktuali daugeliui mokytojų: motyvacija.


Savo darbo patirtimi dalinosi Pilviškių „Santakos“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Ina Kirvelaitienė ir Sūdavos pagrindinės mokyklos vyresnioji anglų kalbos mokytoja Aistė Petkevičiūtė.
Pirmojoje susitikimo dalyje, kuri vadinosi „Motyvacija-kaip padėti vaikui užaugti“, mokytoja Ina kalbėjo ne tik apie naujosios kartos ypatumus, bet apie tai, ką galėtų ir ko nereikėtų daryti mokytojui, siekiančiam sudominti vaikus savo dėstomu dalyku, kokie darbo metodai ar priemonės veikia, o kas trukdo siekiant susidomėjimo ir aktyvaus mokinio įsitraukimo į mokymo(-si) procesą.


Antrojoje dalyje, kuri vadinosi „ERASMUS+: iš mokyklos suolo – į pasaulį“, mokytoja Aistė kalbėjo apie programos ERASMUS+ galimybes ir teikiamą naudą, kuri tiesiogiai siejasi su mokinių susidomėjimo užsienio kalbos mokymusi augimu. Mokytoja pasakojo apie šios programos realiai teikiamas galimybes mokiniams ne tik lavinti, tobulinti savo užsienio kalbos žinias, bet ir stiprinti bendravimo, tarpkultūrinio komunikavimo kompetencijas, stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi ir savo turimomis žiniomis, aktyviai jas naudojant realiose gyvenimo situacijose.


Šilta ir labai draugiška refleksija po išklausytų pranešimų, pasidalinimas savo pastebėjimais, kuomet mokytojai neskubėjo išeiti, tik dar kartą įrodo, kad mokytojai nori kalbėtis, nori dalintis, nori išbandyti viską, kad jų mokiniai patirtų sėkmę ir užaugintų savyje poreikį mokytis.


Susitikimo medžiagą rasite čia

Užsienio kalbų metodikos būrelio pirmininkė Ina Kirvelaitienė