^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Atviros pamokos - mokymosi platforma sau ir kitiems

Atviros pamokosApibūdinant lyderį dažnai yra įvardijama, jog vienas iš jo bruožų yra drąsa ir aktyvus veikimas bei geranoriškumas (nors tai svarbu, ko gero, kiekvienam žmogui). Tokie žmonės nė kiek nedvejodami imasi veiksmų ir aktyviai veikia, užkrėsdami komandos narius kartu žengti tikslų siekimo keliu. Lyderio gerumas pasireiškia per dėmesingumą, padėką už kiekvieną atliktą darbą bei padrąsinimą veikti ir įveikti naujus iššūkius.


Mokytojai, vedantys atviras pamokas, sukuria mokymosi platformą kolegoms, stebintiems procesą klasėje, ir sau patiems. Ir jei šią platformą patikrintume per sėkmingo mokymosi bruožų tinklelį, atrastume visus elementus: susijusi su aplinka ir kontekstu, orientuota į tikslą, apimanti bendradarbiavimą, savireguliuojantį ir aktyvų konstravimo procesus.


Vidmantas Krocas, Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vyresnysis technologijų mokytojas, kovo 7 d., realizuodamas tęstinį mokymąsi, vedė rajono kolegoms atvirą pamoką 7 klasėje „Braižybos pagrindai technologijos pamokose“. Pamokos planavimas – galimybė siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Čia svarbiausias veikėjas yra mokytojas, kuris pažįsta savo mokinius ir žino, kaip atrasti tiesiausius kelius į mokymosi sėkmę. V. Krocas kartu su mokiniais tikslingai siekė tobulinti braižymo ir darbo su matavimo įrankiais įgūdžius. Siekio matymas rezultatu sudaro sąlygas efektyviam veiklos (įsi)vertinimui ir perspektyvų numatymui. Besimokantieji turėjo galimybę į pamokai reikšmingų elementų paketėlį susirinkti ne vieną šios pamokos dėmenį: svarbą pamokos planavimui, abipusę mokytojo ir mokinio priklausomybę sprendinių atradime, aiškius orientyrus, padedančius gauti suplanuotus rezultatus, sąvokų supratimą, vietą vertinimui ir įsivertinimui ir kt. Svarbus kolegiško mokymosi svertas – analizuojantis įsitraukimas.


Kovo 9 d. Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pedagogės Dalė Šabunkienė (istorijos mokytoja metodininkė), Aurelija Daugėlaitė (muzikos mokytoja metodininkė), Dalia Lapaitienė (dailės vyresnioji mokytoja) 8 klasėje vedė integruotą istorijos, dailės, muzikos pamoką „Valstybės simboliai istorijoje, dailėje, muzikoje“. Pamoka buvo orientuota į žinių kartojimą ir šventinį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimą. Tokiu būdu mokiniams buvo sudarytos sąlygos ne tik vienu metu įtvirtinti, praplėsti išmanymą apie valstybės simbolius, bet ir ugdytis pilietiškumo kompetenciją. Pamokos aptarimo metu mokytojai išsakė ne vieną mintį, ką ir kaip galėtų pritaikyti savo pamokose: trijų dalykų temų derinimo į vienį, grupinio darbo užduočių, klasės aplinkos kontekstualumo, įsivertinimo užduočių. Pamoką vedusios pedagogės džiaugėsi pavykusia laiko vadyba.


Kovo 23 d. Gražiškių gimnazijoje vykusi atvira biologijos pamoka 8 klasėje „Aplinkos, pasaulio ir savęs pažinimas jutimo organais“, kurią vedė biologijos mokytoja metodininkė Janina Vasaitienė, ir protmūšis – tai visos Gamtos mokslų savaitės kulminacija. Mokytojos iniciatyva gimnazijoje organizuojama gamtos mokslų savaitė pamažu tampa tradicija, suburia kolegas, iniciatyvoms vienija mokinius. Džiugu matyti, kai gimnazistai penktadienio popietę, maloniai šviečiant pavasario saulei, užuot skubėję namo, aktyviai gvildena fizikos, biologijos, chemijos, tiksliųjų mokslų klausimus, po renginio mandagiai klausia, kuo galėtų padėti tvarkant patalpas. Sukurtas mokytojos ir mokinių santykis – stiprus pamatas akademiniam mokymuisi. Suprasdama geros savijautos svarbą kaip vieną iš galimybių santykiui formuoti mokytoja pademonstravo pamokos pradžioje: visiems susikibus už rankų vienas kitam tyliai pasakyti ir „siųsti“ toliau žodį „sėkmės“. Duotas impulsas įvardijamas kaip dirgiklis, kuris toliau jau nagrinėjamas biologiniu aspektu. Taip meistriškai pereinama nuo geros atmosferos kūrimo prie dalykinio mokymosi.


Kolegos turėjo progą pasiimti kuriamų mokiniams sąlygų mokytis pavyzdžių: darbas organizuojamas grupėse, mokiniai mokosi susirasti reikiamą informaciją, aptarti ir vertinti mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką, parenkamos kontekstualios priemonės, turi galimybę praktiškai „įdarbinti“ visus jutimo organus (pagal pamokos temą).


Kiek ir kokie „dirgikliai“ pajudino viešėjusių renginiuose, juos vedusiųjų mąstymą ir kaip tai „nusės“ praktikoje - kiekvieno noro ir atsakomybės reikalas. Tik mokytojai, vedantys atviras pamokas, neabejotinai nestokoja geranoriškumo, drąsos, energijos, priima iššūkius. Tai lyderio bruožai.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.