IKT skatina tobulėti

IKT skatina tobuletiInformacinių technologijų naudojimo kompetenciją sudaro mokėjimas ir sugebėjimas naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo(si) procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę informaciją bei ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą, laikantis etinių ir higieninių darbo su kompiuteriu normų (Mokytojo profesijos kompetencijų aprašas, 2007).


Zhao ir Cziko (2001) iškelia tris sąlygas, kurios yra būtinos, kad mokytojai galėtų taikyti IKT savo klasėje:

 

  • mokytojai turėtų tikėti technologijų veiksmingumu;
  • technologijų naudojimas nesukels jokių trikdžių;
  • mokytojai turėtų manyti, kad jie gali kontroliuoti technologijas.


Minėtų mokėjimų ir sugebėjimų siekime kovo mėnesį buvo technologijų mokytojai. Gerąja pedagogine patirtimi „IKT panaudojimas technologijų pamokose“ dalijosi Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos technologijų mokytojas metodininkas Visvaldas Kalinauskas. Taip pat vyko praktikumas „IT ir multimedijos produktų taikymas technologijų pamokose - dinamika ir žingsnis į naujos asmenybės ugdymą“, kurį vedė Virginija Armanavičienė, Alvito pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė.

 

IKT skatina tobulėti. Tai pabrėžė technologijų mokytojai pristatę kolegoms darbo su Microsoft Excel (V. Armanavičienė) ir Microsoft PowerPoint (V. Kalinauskas) programomis galimybių pamokose. Dažnai pirmieji žingsniai naujume pareikalauja vidinių slenksčių peržengimo. Peržengus juos ir pasidalijus turimais rezultatais su kolegomis, galime tikėtis sėkmės kituose etapuose.


Susitikimo medžiagą rasite čia


ŠPT informacija