Vienu metu būti ir kukliam, ir pasitikinčiam savimi

vienu-metu-buti-ir-kukliam-ir-pasitikinciam-savimiJei teisingai suvokiu save, tai suvokiu ir savo kultūrines tendencijas. Aš matau, kur reikia mane reikia papildyti, nes kai ko neturiu. Matau man daromus spaudimus, matau, ko kiti laukia iš manęs, suprantu savo tikruosius motyvus.


Tačiau galiu matyti, suvokti ir tai, kas yra už mano kultūros ribų. Suprantu, kur galėčiau įnešti savo indėlį dėl to, kad turiu unikalų požiūrį. Suprantu, kokią įtaką galėčiau daryti, suvokiu save ne kaip aplinkybių auką, o kaip ateities kūrėją.


Kai galvojate apie tai, tie, kurie iš tikrųjų suvokia save, supranta šį kūrybinį paradoksą – kad jie vienu metu yra ir riboti, ir neturintys ribų. Jie nedaro rimtos klaidos – savo mintinio žemėlapio nesutapatina su tikrąja teritorija. Jie žino, kad turi aklųjų taškų, bet ir neribotų potencinių galimybių. Todėl jie vienu metu gali būti ir kuklūs, ir pasitikintys savimi.


Dauguma konfliktų kyla dėl to, kad blogai suprantame šį savo paradoksą. Tie, kurie per daug pasitiki savimi, stokoja savimonės. Nepajėgdami suvokti, kad jų požiūris visada ribotas, jie spyriojasi, kad būtų daroma taip, kaip jie sako („Turiu pakankamai patirties, kad suvokčiau, kada esu teisus“). Jie neišvengiamai gauna prastus rezultatus, o darydami dažnai užgauna kitus žmones ar pakenkia jiems. Kita vertus tie, kure per daug sureikšmina savo ribotumą, tampa priklausomi nuo kitų.


Aš šį paradoksą vadinu kūrybiniu, nes tik tie, kurie pripažįsta, kad neturi atsakymų, visada jų ieško, ir tik tie, kurie suvokia savo potencines galimybes, turi drąsos ir pasitikėjimo savimi ieškoti atsakymų. Dirbtinio intelekto kūrėjas Eliezeris Judkovskis (Eliezer Yudkowsky) sako: „Pirmasis žingsnis siekiant Trečiosios alternatyvos yra sprendimas jos ieškoti (Stephen R. Covey su Brencle England „Trečioji Alternatyva. Sunkiausių gyvenimo problemų sprendimas“).


Trečiosios alternatyvos ieškojimo pavyzdį pateikė Vilkaviškio r. Virbalio ir Alvito pagrindinių mokyklų muzikos mokytojos metodininkės Vilma Gurskienė ir Rasa Arlauskienė, vesdamos atvirą pamoką „Muzikuoja rajono devintokai“, ir Vilkaviškio muzikos mokyklos vyresnioji teorinės disciplinos mokytoja Žaneta Alkevičienė ir teorinės disciplinos mokytoja metodininkė Edita Balčienė, vesdamos atvirą integruotą muzikos istorijos ir solfedžio pamoką „Garsas ir animacija“.


Mokytojos sukūrė sinergijos dėsniu paremtą rezultatą. Šie duetai ėjo kūrybiniu keliu, ieškodami būdų, kaip uždegti vaikų akyse pasitikėjimo liepsneles, pripildyti geromis emocijomis, pademonstruoti muzikinius sugebėjimus, laikytis pamokos struktūros, įvardinti pokyčius ir dar daug teigiamųjų.


Nebijojimas savo aklųjų taškų atvėrė erdvę potencinėms galimybėms.

 

ŠPT informacija