^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bandymų ir atradimų keliu...

Bandymu ir atradimu keliuBalandžio mėnesio viduryje matematikos mokytojai tęsė mokymąsi į(si)vertinimo srityje. Su kolegomis patarimais dalijosi Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos matematikos mokytojos metodininkės: Marytė Mockienė ir Virginija Bartkuvienė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Asta Spangevičienė.


V. Bartkuvienė apibrėžė, jog sėkminga pamoka yra šiuo metu šioje klasėje siekiant šių tikslų skirta pamoka. Mokytoja akcentavo, kad mokinių atsakymuose yra svarbus konkretumas: atsakymą „išmokau taisyklę“ reikėtų patikslinti: kokią taisyklę? Priminė kolegoms, jog prieš vykimą į edukacijas mokinius turėtume supažindinti, kokių tikslų sieksime, kad jie galėtų tikslingai įsivertinti.


Į(si)vertinimų kaupimas ir analizė aplankuose – tai sistemiškos pažangos stebėsenos pavyzdys – akcentavo M. Mockienė.


Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytoja Asta Spangevičienė pristatė 2014-2018 m. m. įsivertinimo patirtį. Kaip teigė pedagogė, mokytojai dalyvavę šių 4 metų įsivertinimo procesuose pastebi mokymosi pokytį: „į(si)vertinimai tapo realesni, pamokų protokolai – išsamesni, pedagogai pamokose – laisvesni, tikresni“. Kybartiečiai 2017 metais organizavo diskusiją kartu su mokiniais, kad išsiaiškintų jų nuomones apie į(si)vertinimo formų veiksmingumą, aktualumą. Plėtodami mokinių komunikacinius gebėjimus, stiprindami bendradarbiavimą bei mokymosi motyvaciją, pedagogai šioje diskusijoje įsivertinimo sistemos kūrime nusibrėžė naujų krypčių. Daugiau informacijos čia .


Bandymų ir atradimų keliu eidami, iš minėtų ir ne tik elementų kurdami sistemiškus darbus, pasieksime teigiamų pokyčių procesuose. Tokiu būdu kursime VERTĘ.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.