^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

GLOBĖJŲ, ĮTĖVIŲ, BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ RENGIMAS

Globos centras 1Mokymo specialistės ruošia įtėvius ir globėjus pagal GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) ir AGRP (Artimųjų giminaičių rengimo programa) programą, juos konsultuoja, padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus.


Įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą


Įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą būsimiems globėjams (rūpintojams), įtėviams ir budintiems globotojams trunka apie 3 mėnesius, kurių metu vyksta individualūs susitikimai įstaigoje ir būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių namuose, bei vykdomi grupiniai užsiėmimai. Vienas susitikimas per savaitę, kurio trukmė apie 3 valandas, susitikimų metu aptariama 10 temų:
1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
2. Darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime;
3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku;
4. Raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai;
5. Raidos poreikių tenkinimas. Netektys;
6. Savosios vertės pajutimas;
7. Auklėjimas;
8. Pastovių ryšių stiprinimas;
9. Pasiruošimas pokyčiams (Permainų planavimas);
10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.

 

Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programos mokymai


Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai mokymų programa yra skirta padėti geriau suprasti vaiko išgyvenimą, poreikius; atrasti tinkamiausius vaiko auklėjimo ir drausminimo būdus; įsisąmoninti, kokie svarbūs vaikui yra jo tėvai; sustiprinti jūsų gebėjimus įveikti sunkumus ir nepalūžti krizės atveju.
Mokymai artimiesiems giminaičiams trunka apie 2 mėnesius, kurių metu vyksta individualūs susitikimai įstaigoje ir artimųjų giminaičių namuose, bei vykdomi grupiniai užsiėmimai. Jie vyks kartą per savaitę, sutartu laiku apie 3 valandas. Šią programą sudaro 6 užsiėmimai, kurių metu aptariamos 6 temos:
1. Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą;
2. Vaiko raidos poreikiai;
3. Prieraišumas;
4. Netektys;
5. Vaiko biologiniai tėvai;
6. Auklėjimas.

 

Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:


1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
2. Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
4. Pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 

Pasibaigus įvadiniams ir artimųjų giminaičių mokymams bei individualiems susitikimams, mokymo specialistės per 14 darbo dienų parengia išvadą dėl jūsų tinkamumo tapti globėjais/įtėviais. Susipažinę su mokymo specialisčių išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote. Išvada persiunčiama vaiko teisių apsaugos skyriui (VTAS).

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.