Kiekvienas turi rasti atsakymus sau

RefleksijaVilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje vyko mokymas(is) mokyklų partnerystė tinkle (2018 m. gegužės 29 d.), kurio tema „Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymas“. Pagrindiniai susitikimo akcentai buvo nukreipti į: 1) asmeninių mokymo nuostatų svarbą mokinio pasiekimams; 2) praktinių sprendimų paiešką, organizuojant ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams. Išties kėlėme nemažą sau iššūkį. Džiaugiamės Virbalio pagrindinės mokyklos pedagogų komanda: Svetlana Vitkovskaja, Vilija Parfionoviene, Jurgita Valungevičiūtė-Baliūniene, Anželika Bučinskiene, Rima Levickiene, Giedre Ožaliene, kurių parengtos užduotys mokymuisi ir veiklos moderavimas padėjo besimokantiesiems pasigilinti į savo nuostatų svarbą, sąsajas su ugdomuoju procesu.

 


Susitikimo pradžioje skaityti du pranešimai: „Ar mokykla šiandien tokia pati kaip vakar?“ (pranešėja Žydrė Žilinskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė) ir „Mokymo nuostatos paradigmų kaitoje“ (pranešėja Asta Grinevičienė, ŠPT direktorė). Pranešėjos atkreipė dėmesį į teorinius aspektus, kurių pagrindu kuriami praktiniai sprendimai. Pristatytos išorės vertintojų įžvalgos, rekomendacijos, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint ugdymosi procese sukurti daugiau veiksmingo mokymosi (galima daugiau paskaityti čia).


Snieguolė Vaičekauskienė daktaro disertacijoje „V-VI klasių mokinių dorovinės nuostatos ir jų ugdymo(si) strategijos“ rašo, jog: „Nuostata apibrėžiama kaip žmogaus įsitikinimas, jo nuomonė, emocinė reakcija, palankūs ar nepalankūs jausmai apie save patį, kitus žmones, įvykius, aplinką, daiktus, įvairius reiškinius, abstrakčias idėjas ar parengtis reaguoti į aplinkos poveikius.“ Remiantis išsakyta mintimi galima teigti, jog pirmas žingsnis į kitų pažinimą – savęs suvokimas. Pažinti save, derinti savo mąstymą su kitų mokymosi metu mums padėjo kritinio mąstymo žemėlapiai. Atsakingai parengta Virbalio pagrindinės mokyklos komandos mokymosi struktūra padėjo visiems suprasti – nors ir skirtingi mes esame, tačiau išryškinti laukiamo rezultato sąlyčio taškai parodė, jog siekiame to paties. Kyla klausimas: kodėl tiek svarstymų (galbūt nepasitikėjimo) save įgalinant veikti mokymosi paradigmos link? Kiekvienas turime rasti atsakymus sau... „Žmogaus sąmonė vertybių nekuria – jos atsiskleidžia per asmens santykį su kitais žmonėmis ir savimi, todėl niekas kitas, tik pats žmogus, mylėdamas kitus ir gerbdamas save, intuityviai susivokdamas savyje, apmąstydamas pažįsta ir pripažįsta vertybes ir jomis grindžia savo gyvenimą (Scheler, 1954)“ (S. Vaičekauskienė daktaro disertacijoja „V-VI klasių mokinių dorovinės nuostatos ir jų ugdymo(si) strategijos“)


Mokymąsi baigėme Virbalio pagrindinės mokyklos direktoriaus Donato Dambrausko palinkėjimu tęsti bendradarbiavimą savo ugdymo įstaigose, dalintis savo žinojimu. Virbalyje surinktų žolelių padovanotos arbatos aromatas - puiki mokymosi aplinkybė atnaujinti tądien sau padarytus atradimus.

 

Mokymosi metu atliktų praktinių užduočių foto:

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1

 

 Kiekvienas turi rasti atsakymus sau 1


Pranešimas „Ar mokykla šiandien tokia pati kaip vakar?“
Pranešimas „Mokymo nuostatos paradigmų kaitoje“

 

ŠPT informacija