„Ko negali viena, gali kelios mokyklos“

Ko negali viena mokyklaTaip pavadintas vienas iš leidinių, kuriuos rengia LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (Švietimo problemų analizė, 2017, gruodis, Nr. 8 (164)). Leidinyje galima rasti daug aktualios informacijos, naudingų patarimų bei laisvės kūrybiškiems sprendimas: kokiais tikslais ir kokias partnerystes kuria mokyklos; kaip bendradarbiauja Lietuvos mokyklos; kokios mokyklų partnerystės kuriamos užsienio šalyse; ko reikia, kad bendra mokyklų veikla būtų veiksminga. Koks buvo mokymasis ir kokių rezultatų pasiekėme mokantis mokyklų partnerystės tinkle (toliau – mokyklų tinklas) Vilkaviškio rajone? Siekdami atsakyti į šį klausimą 2018 m. birželio 21 d. rinkomės Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje įsivertinti švietimo bendruomenių profesinio tobulėjimo poveikį ugdomajam procesui ir rezultatams.