^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kaip galime padėti savo vaikui? Rekomendacijos tėvams

Kaip galime padeti savo vaikuiSpalio 10 d. Vilkaviškio vaikų lopšelyje darželyje „Pasaka“ susirinko gausus būrys tėvų į ŠPT specialisčių skaitomą paskaitą „Kaip galime padėti savo vaikui? Rekomendacijos tėvams“. Paskaitos tikslas - praplėsti žinias apie pagalbos teikimo galimybes, suteikti grįžtamąjį ryšį tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaiką.


Šeima - pirmoji vaiko mokykla. Vaiko moralinė ir fizinė sveikata priklauso nuo šeimos tarpusavio santykių darnos, meilės ir pagarbos, kurią vienas kitam jaučia ir reiškia visi šeimos nariai, taip pat nuo šeimos bendravimo su kitais žmonėmis. Šeimos įtraukimas į vaiko ugdymo procesą yra būtinas, ypač auginant specialiųjų poreikių vaiką. Kad vaikas gautų kuo efektyvesnę pagalbą, reikalingas ugdymo įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas, nes bendradarbiavimas yra daugiau nei buvimas drauge. Tai visų pirma - darbas kartu ir bendro rezultato siekimas vardan vaiko sėkmės. Šeimos ir ugdymo įstaigų partnerystė suteikia geresnes galimybes tenkinti vaiko specialiuosius poreikius. Todėl specialistės pabrėžė, kad norint pasiekti geresnių rezultatų, svarbu, kad tėvai sistemingai ir nuosekliai prisidėtų prie vaiko ugdymo(si) ir pagalbos teikimo tai darydami namuose.


Paskaitos metu tėvams specialistės pateikė informacijos apie sutrikimus, jų požymius - mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos (kalbos, pažintinė ir socialinė). Esant šiam sutrikimui, sunkumai išryškėja iki 7-8 m. amžiuje ir pasireiškia atsilikimu nuo bendraamžių bent vienoje iš nurodytų sričių: pažintinėje, motorikoje, komunikacijoje, savitvarkoje, socialinėje ir emocinėje. Taip pat apie negalią dėl nežymaus intelekto, kuris pasireiškia pažintinės veiklos, kalbinių, motorinių gebėjimų pažeidimais, adaptyvaus elgesio sutrikimu (komunikacijoje, savitvarkoje, buityje, socialinėje, sveikatos ir saugumo įgūdžiuose, laisvalaikio leidime, savireguliacijoje, ir veiklos organizacijoje, akademinių žinių taikyme kasdieniame gyvenime. Specialistės akcentavo, kad vis daugėja vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų. Šis sutrikimas pasireiškia amžiaus neatitinkančiais dėmesingumo (nesugebėjimas pakankamai ilgai išlaikyti dėmesį, užbaigti pradėtą darbą), padidėjusio aktyvumo arba hiperaktyvumo (bėgiojimas, judėjimas, triukšmavimas, kai reikia sėdėti ramiai, įkyrus elgesys) ir impulsyvumo (nesugebėjimas sulaukti savo eilės, atidėti noro, išpildymo) požymiais. Šie požymiai ryškėja jau ikimokykliniame amžiuje. Sutrikimas stebimas bent dviejose aplinkose (pvz., namuose ir mokykloje) ir turi įtakos atitinkamam raidos etapui būdingam funkcionavimui socialinėje srityje, darželyje namie ar kitoje aplinkoje. Aptarė pagrindines rekomendacijas, kurios svarbios teikiant pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Vėliau, atliekant praktines užduotis, tėvai dirbo komandose ir pateikė savo pastebėjimus. Paskaitos pabaigoje, atliekant refleksiją, tėvai turėjo galimybę išsakyti savo jausmus, mintis, išryškinti, kas jiems buvo svarbu. Visos paskaitos metu specialistės akcentavo, kad labai svarbu, jog vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių kuo anksčiau gautų pagalbą, ypač ikimokykliniame amžiuje. Tai svarbiausias amžiaus tarpsnis, kurio metu dedami „pamatai“ tolimesniam sėkmingam vaiko ugdymui(si).


Paskaitos metu tėvai noriai klausėsi specialisčių teikiamos informacijos, taip pat aktyviai dalyvavo praktinėse užduotyse, dalijosi savo turima patirtimi auginant vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Džiugu, kad vis daugiau tėvų supranta, jog vaikui, turinčiam sunkumų, turi padėti ne tik ugdymo įstaiga, bet ir patys. Toks tėvų požiūris atsispindėjo ir paskaitos metu, kuomet specialistės aptardamos rekomendacijas, klausė tėvų, kaip jiems sekasi padėti ir prisidėti prie vaiko ugdymo(si). Visos paskaitos metu gautas konstruktyvus grįžtamasis ryšys sustiprino tėvų pasitikėjimą savimi.
Vaikas visada gali išmokyti suaugusįjį trijų dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų jėgų reikalauti to, ko trokšti (Brazilų rašytojas Paulo Coelho).


ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.