Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Senka)

Jei nori gyventi sauTobulinimas(is) – vienas iš lyderio bruožų. Siekis dalyvauti mokymosi procesuose (tobulėti) rodo žmogaus norą kurti savo ir aplinkinių gerovę. Kur tobulėti? Švietimo pagalbos tarnybos organizuojamuose mokymosi renginiuose – forumuose kiekvienas rajono pedagogas turi galimybę įsivardinti, kas neramina profesiniame kelyje ir kodėl.

 

Ten pat primenama ir apie šalies lūkesčius. Atliepdami ne tik savo įstaigos, rajono, bet ir šalies lūkesčius tampame pasitikintys ir kuriantys Europos šalių gerovę. Šiandien jau neužtenka to, kad „mano ugdymo įstaigoje“ viskas vyksta tinkama linkme, t. y. mokinių rezultatai gerėja. Jau ne vienai ugdymo įstaigai teko patirti, jog vienais metais „gerai“, o kitais gali būti ir „nelabai gerai“. Kada „gerai“ džiaugiamės, kitais atvejais dažniausiai bandome teisintis... Išvengti panašių įtampų gali padėti mokymasis kartu, t. y. bendros profesinės diskusijos visiems aktualiais klausimais. Tai nėra lengvas uždavinys, kuris yra ne „atnešamas“, o susikuriamas. Džiugina, kad lyderių, kurie kuria mokymosi aplinkas, kur sėkmingiau formuojasi mokinių gebėjimai, atsiskleidžia vis daugiau. O ir pačių šių žmonių gyvenimas įgauna didesnę pilnatvę.


Apie kokius gebėjimus šiandien kalbame? Prioritetai pakankamai greitai keičiasi, juos padiktuoja nuolat besikeičianti aplinka. Mokomės ne tik kurti, bet išlaikyti ir tai, kas yra amžina. Taigi, kad tinkamai padėtume savo mokiniams, pirmiausia reikia stiprėti patiems. Priešrugsėjinėje konferencijoje „Sprendimas – ieškoti“, Vilkaviškyje lektoriai iš įvairių pozicijų skleidė savo patirtį, mokslines įžvalgas, kodėl svarbu kūrybingumas. Tikėtina, kad šio leitmotyvo dar „nepaleidžiame“ iš savo kasdienių permąstomų veiklų. Pažvelgus į 1 pav. – tai vienas iš prioritetinių gebėjimų, kurie buvo sutarti pasaulinio lygmens forume, Davos‘e (apie forumo veiklą - https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulio_Ekonomikos_Forumas)

 

 Jei nori gyventi sau 01

1 pav. (Dr. Ritos Dukynaitės pranešimas „Ugdymo kaitos tendencijos, tarptautinių tyrimų įžvalgos“)

 

Į ką turėtų atkreipti dėmesį mūsų rajono pedagogai spalio 16 d. mokymosi partnerystės tinkle metu pristatė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė. Išryškino mokyklų po veiklos kokybės įsivertinimo stipriuosius (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga; 2.3.2. ugdymas mokyklos gyvenimu; 4.2.1. Veikimas kartu; 2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius; 2.4.1. Vertinimas ugdant; 4.1.2. Lyderystė; 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai; 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas) ir tobulintinus (3.2.1. Mokymasis ne mokykloje; 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais; 2.3.1. Mokymasis; 2.4.1. Vertinimas ugdymui; 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas; 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga; 1.1.1. Asmenybės tapsmas; 3.1.3. Aplinkų bendrakūra; 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas; 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga) aspektus bei kas, mūsų manymu, turi džiausią įtaką pamokos kokybei (2 pav.):

 

Jei nori gyventi sau 02

 

Buvo prisimintas ir įsivertinimas po 2017-2018 m. m. mokymosi partnerystės tinkle, jog daugiau dėmesio turėtume skirti lyderystei ir vadybai. Labiausiai esame susitelkę į rezultato kaitą, tačiau tai jau kitų veiklos aspektų pasekmė (3 pav.):

 

 Jei nori gyventi sau 03


Įžvalgas norisi užbaigti akcentuojant teigiamas emocijas kaip vieną iš svarbių mokymosi (žinoma, kokybiško gyvenimo taip pat) dedamųjų. Teigiamų emocijų kūrimasis neatsiejamos nuo atvirumo sau ir kitiems, t. y. reflektavimo. Na, o būdų kaip to pasiekti interneto platybėse, knygose, mokymuose galime rasti ne vieną. Vieną iš būdų sužinojome ir dalyvaudami „tinkliuko“ mokymuose. Įsijausti į savo vidinius procesus padėjo Vilkaviškio pradinės mokyklos pedagogė Jolanta Daniliauskienė, apjungdama mokymosi dalyvius praktinei veiklai „Akies-rankos-ausies-širdies koordinacijos stiprinimas“. Šios užduoties tikslas jungė besimokančiųjų veikimą su kitu tikslu – sukurti 2018-2019 m. mokymosi partnerystės tinkle mokymosi programos gaires. Užduotis buvo nesunkiai atlikta, nors kelias nėra paprastas – jungiantis ne vieną ugdymo įstaigą, labai daug duomenų, skirtingų kontekstų.


Mokymosi dalyviai reflektavo suvoktus, patirtus, smalsumą sužadinusius aspektus. O jeigu atsiremiant į mokslininkų ištyrinėtus aspektus – tai mokymosi vertė neįkainojama (4 pav.):

 

Jei nori gyventi sau 04

(Dr. Ritos Dukynaitės pranešimas „Ugdymo kaitos tendencijos, tarptautinių tyrimų įžvalgos“)

 

ŠPT informacija