^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pedagogai gilinosi į patirtinio mokymosi svarbą

Pedagogai gilinosi i patirtinio mokymosi svarbaBesibaigiant 2018 m., mokyklų komandos rinkosi į mokymąsi partnerystės tinkle „Kūrybiški sprendimai ugdymo(si) procesui organizuoti, pritaikant edukacines erdves“. Šį kartą jaukią ir tinkamą mokymosi erdvę kūrė Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos komanda: Rimutė Lazdauskienė, Vilma Imbrasienė, Dalia Viliušienė.

 

Veiklą pradėjome nuo sugrįžimo į ankstesnį mokymąsi Vilkaviškio pradinėje mokykloje, kur kūrėme darbelius iš molio, stengdamiesi suprasti žmogaus jutimų svarbą veiklos procesui ir rezultatui. Kolegės iš pradinės mokyklos atvežė mokytojos Jolantos Danilevičienės išbaigtus mūsų darbus. Labai sušildė...


Patirtinis mokymasis – tai dialogas su savimi ir sąveikos kūrimas su aplinka, kuri padeda įgyti naujų žinių ir gebėjimų. Ir tai iliustruoja pedagogo, ugdymo filosofo J. Dewey praktinis pavyzdys: „...kai vaikas, siekiantis paliesti ryškią šviesą skleidžiančią ugnį, nusidegina. Nuo šiol jis žino, kad tam tikrą lietimo veiksmą, susietą su tam tikru regėjimo veiksmu (ir priešingai), lydi karštis ir skausmas; arba kad tam tikra šviesa yra karščio šaltinis... Darant tam tikrus dalykus, jam paaiškėja tam tikros sąsajos tarp karščio ir kitų dalykų, į kurias anksčiau jis nekreipė dėmesio. Taigi jo veiksmai šių dalykų atžvilgiu įgauna daugiau prasmės; jis geriau supranta, ką daro arba „su kuo tai susiję“, kai jam tenka turėti su jais reikalų... Kartu liepsna įgyja prasmę: visa, kas yra žinoma apie degimą, oksidaciją, apie šviesą ir temperatūrą, gali tapti esmine jo intelektinio turinio dalimi“. Ši mintis mums turėtų duoti impulsą kasdienybėje ieškoti daugiau drąsių kūrybinių sprendimų, kurie daro poveikį ne tik mokinių (arba/ir savo) akademiniams rezultatams, bet ir socialinei ir emocinei raidai. Taigi, mokymuisi kartu kėlėme tikslą - ieškoti kūrybinių sprendimų ugdymui(si) edukacinėse erdvėse. Kaip to siekėme: skaitėme straipsnių ištraukas, diskutavome, dalinomės įžvalgomis. Rezultatas - džiuginantis. Gimnazijos technologijų (berniukų) kabinetas mums tapo idėjų šaltiniu. Pristatydami tądien kurtus pamokų projektus vieni kitus stebinome kūrybiniais sprendimais – kaip mokymuisi pasitelkdami erdvę ar jos elementą galime sudominti mokinius.


Kalbėdami, atlikdami praktines užduotis apie mokinių patirtinį mokymąsi, mes ir patys stengėmės suprasti patirtinio mokymosi svarbą. Per gana trumpą laiką įgijome naujų žinių, praktikavomės kurdami pamoką, ugdėmės gebėjimus išradingiau išnaudoti jau turimas mokymosi erdves, stiprinomės vertybines nuostatas.


Kuriant arba reflektuojant pamokas (ugdomąją veiklą), pravartu pasimatuoti, kokią pamokos dalį skyrėme mokinių klausymuisi, kalbėjimui, stebėjimui, išmėginimui arba ko mokiniai mokosi, kaip jie mokosi, kaip tai siejasi su jų gyvenimu, ko jie išmoks, kaip jausis viso mokymosi metu. Patirtinio mokymosi pamokas piešinyje atspindi aukščiausia pakopa.

 

Pedagogai gilinosi i patirtinio mokymosi svarba 2


Tikėtina, kad analizuojant 2018–2019 m. m. veiklos rezultatus, patirtinio mokymosi pamokų bus daugiau nei ankstesniais mokslo metais, kadangi tokio mokymosi svarbą visi pripažinome.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.