^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAS - LYDERIS

Svietimo pagalbos lyderisSausio 24 d. ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai rinkosi į forumą „Švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų) lyderystė VGK veikloje“, kurio tikslas - atskleisti ir stiprinti švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų-logopedų) lyderio vaidmenį Vaiko gerovės komisijos veikloje. Susitikimo metu, siekdami išryškinti lyderystės vaidmenį, dalyviai buvo kviečiami įsitraukti į aktyvų mokymo metodą „Žuvys“, kuris leido atskleisti bendradarbiavimo ir komunikavimo gebėjimus. Jo metu buvo stebimas besimokančiųjų sutelktumas, vaidmenų pasiskirstymas, pozityvus emocinis mikroklimatas. Dalinantis įžvalgomis apie šį mokymo metodą, dalyviai nors ir neišryškino lyderio vaidmens, tačiau akcentavo komandinio darbo svarbą.


Teigiamas švietimo pagalbos specialistų nusiteikimas toliau juos įtraukė į Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ Vaiko gerovės komisijos pirmininkės, logopedės Jolitos Lekavičienės pranešimo „Švietimo pagalbos specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų) lyderystė VGK veikloje“ klausimąsi. Pranešimo metu buvo siekiama atskleisti kas yra lyderis, kokios lyderio savybės yra svarbios, kaip jas ugdytis. Jolita dalinosi ir savo asmenine patirtimi, akcentavo kaip svarbu turėti lyderį, kuriuo galėtum sekti. Pranešėja, dirbanti Vaiko gerovės komisijos pirmininke, pabrėžė, koks yra svarbus kiekvieno nario vaidmuo tam tikrose situacijose. Ji skatino kiekvieną švietimo pagalbos specialistą būti aktyvesniu ir išdrįsti imtis lyderio vaidmens Vaiko gerovės komisijos veikloje.


Sekančiame forumo etape, besimokantieji, naudojant metodą „Prioritetų skalė“, buvo pakviesti įsitraukti į aktyvią veiklą, kurio tikslas - išanalizuoti pateiktas situacijas ir prioritetų skalės pagalba sudaryti prioritetinių darbų sąrašą. Švietimo pagalbos specialistai, pasiskirstę į grupes, analizavo pateiktas situacijas ir diskusijų metu numatė dešimt svarbiausių darbų joms išspręsti. Po to numatytus darbus lygino pagal svarbumą ir sudarė prioritetinių darbų penketuką. Ši veikla parodė kaip komandinio darbo metu galima spręsti problemines situacijas, numatyti savo kaip lyderio vaidmenį.


Refleksijos metu kiekviena specialistė įsivardino savo stipriąsias ir tobulintinas lyderystės savybes, įsigalino save imtis lyderystės vaidmens ugdymo įstaigos Vaiko gerovės veikloje.


Šio forumo metu išryškėjo, koks svarbus yra komandoje lyderio vaidmuo. Tai pasako ir John Porter žodžiai „Žmonės neįvertina savo galimybių. Visada atsiranda priežasčių nukelti sunkius sprendimus. Lyderio užduotis padėti žmonėms pamatyti ir atskleisti savo potencialą“.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.