Psichologų praktinis užsiėmimas „Elgesio ir emocijų sutrikimai: atvejų analizė“

Elgesio ir emociju sutrikimai2019 metų kovo mėnesį ugdymo įstaigų psichologai dalyvavo praktiniame užsiėmime „Elgesio ir emocijų sutrikimai: atvejų analizė“, kurio tikslas – lavinti konsultavimo įgūdžius ieškant alternatyvių problemų sprendimų būdų. Užsiėmimą vedė Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Daiva Lenčiauskienė.


Daugeliu atvejų jau vaikų darželyje ar mokykloje pedagogai, namuose tėvai susiduria su vaikų neigiamomis emocijomis, pvz., frustracija, nusivylimu, pykčiu, neviltimi, kurie apima vaiką/mokinį dėl negebėjimo atlikti įvairių užduočių ar šiaip staiga užplūdusių stiprių jausmų. Kaip atsakas į tokias vaikų/mokinių emocijas pasireiškia netinkamas elgesys: rėkimas, spardymas, mušimas ir t. t. Specialistės užsiėmimo metu analizavo tokius atvejus ir keitėsi patirtimi, idėjomis apie sprendimus, metodus, suvokiant problemą iš įvairių pusių, pamatant ją kitų specialisčių akimis.


Atvejų analizės metodas sudarė galimybę atliepti užsiėmime dalyvavusių specialisčių poreikius, užtikrinti teorijos ir praktikos dermę, o patį mokymą(si) padaryti prasmingu. Užsiėmimo metu buvo siekiama suteikti psichologinę, emocinę paramą kolegėms. Visos jautėsi pastiprintos vidumi, paskatintos augti, mokintis profesinėje srityje. Refleksijos metu psichologės pajautė ir išsakė, kad tokių užsiėmimų reikia, nes garsiai išsakytas atvejis atrodė mažiau sudėtingas ir išsprendžiamas, kai dalinomės asmeninėmis įžvalgomis, nuomonėmis, sprendimo būdais. Apibendrinant galima teigti, kad sprendžiant situacijas, svarbu dirbti komandoje.


ŠPT informacija