^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis Vilkaviškio rajone

Neformalus suaugusiuju svietimasJegelevičienė V., Prakapas R. (2018), remdamiesi Pasaulio ekonomikos forumu (2016) įvardija įgūdžius, būtinus XXI a. visuomenei: pamatiniai raštingumo įgūdžiai (raštingumas, skaičiavimas, mokslinis raštingumas, informacinių technologijų raštingumas, finansinis raštingumas, kultūrinis ir pilietinis raštingumas). Šie įgūdžiai yra reikalingi, kad būtų galima atlikti kiekvieną dieną atliekamus veiksmus; kompetencijos, kurios yra reikalingos įveikiant kompleksinius šių dienų iššūkius, tokius kaip kritinis mąstymas/problemų sprendimas, kūrybiškumas, bendravimas, bendradarbiavimas; asmeninės savybės, leidžiančios reaguoti į aplinkos sąlygų kaitą. Šiomis savybėmis įvardijamas smalsumas, iniciatyvumas, atkaklumas, prisitaikomumas, lyderystė, socialinis ir kultūrinis sąmoningumas. Analizuodami šiuos, XXI a. visuomenei būtinus įgūdžius, ir Vilkaviškio r. sav. 2018 m. spalio mėn. atliktos apklausos duomenis dėl suaugusiųjų mokymosi poreikio nustatymo, matome, jog Vilkaviškio r. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi darbo grupė, pasirinko reikiamus orientyrus. Rajono suaugusieji įvardijo, jog norėtų tobulintis šiose temose: psichologinių problemų sprendimas (žinių gilinimas apie streso valdymą; pasitikėjimo savimi stiprinimas; efektyvus bendradarbiavimas; savęs pažinimas; konfliktų valdymas); žinių gilinimas apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą; užsienio kalbų mokymasis (anglų k.); teisinės žinios, reikalingos kasdieniniame gyvenime (vartotojų teisės; turtiniai klausimai; įstatymai); kompiuterinis skaitmeninis raštingumas (dokumentų rengimas; informacijos paieška); augalininkystė; kvalifikacijos tobulinimosi kursai, reikalingi profesinei veiklai; amatai: siuvimas. Atliepiant įvardintą poreikį, buvo iškelti kontekstualūs tikslai, juos pagrindžiantys uždaviniai ir pokyčio siekio koduotę turinčios priemonės. Suplanuoti streso valdymo mokymai, teisinės konsultacijos, praktiniai reabilitaciniai užsiėmimai, siuvimo pagrindų modulis, (ne)kilnojamosios parodos, edukacinės programos, saviraiškos praktikumai ir daug kitų priemonių.

 


Už Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2021 m. veiksmų plano įgyvendinimą atsakomybę prisiėmusių įstaigų yra 12. Naujai (2019 m.) prie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtotės rajone procesų prisijungė Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Juridinis skyrius, Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius, Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras – muziejus, Jono Basanavičiaus gimtinė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinys, Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla.


Tikime ir dar kartą norime pabrėžti Veiksmų plane įvardintą teiginį, kad „Įstaigų konsolidacija padės kurti sinergiją atliepiant „Lietuva 2030“ esmines pokyčių iniciatyvas: plėtoti aukštos kultūros paslaugas; skatinti įvairių sričių partnerystę; orientuotis į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą; ugdyti sveiką gyvenseną; kurti gyvybingą informacinę viešąją erdvę; ugdyti visuomenės ekologinę savimonę; pagerinti PIAAC įvardytus pagrindinius suaugusiųjų gebėjimus“.
Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2021 m. veiksmų planą galite rasti čia:

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Vilkaviškio r. koordinatorės
Gintarė Gudeliauskė,
Laura Kavaliauskienė

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.