^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Socialinio – emocinio ugdymo programa „Kimochis“

KimochisŠiais mokslo metais Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ pradėjo įgyvendinti socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochis“. Balandžio 24 dieną įstaigos pedagogės, dirbančios su šia programa, nusprendė pasidalinti savo gerą patirtimi su rajono pedagogais.


„Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos formuoja ugdytinių gebėjimą būti atsakingu, pagarbiu, atspariu, atjaučiančiu, maloniu, drąsiu. Esminiai emocinio ugdymo principai: pastebėti ir įvardinti vaiko jausmus, tapti artimesniems, empatiškai klausytis, nubrėžti ribas, susikurti taisykles ir spręsti problemas.


Programos tikslai yra skirti skatinti penkių tarpusavyje susijusių kompetencijų ugdymą: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį suvokimą, santykių kūrimo įgūdžius ir atsakingą sprendimų priėmimą.


Programoje išdėstytos veiklos pateikiamos 3 etapais. Pirmame etape vaikai supažindinami su skirtingus charakterius turinčiomis lėlytėmis. Tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Personažai yra estetiški, patrauklūs ir mylimi vaikų. Visi jie turi savo mėgstamą spalvą, valgį, pomėgį, gyvenamą vietą.


„Kimochis“ turi kišenėles, kuriose ,,gyvena“ jausmukai: „laimingas“, „piktas“, „liūdnas“, „drąsus“, „atstumtas“ ir daugelis kitų. Supažindinant vaikus su personažais kalbame ne tik apie pastarųjų savitumą, charakterio savybes, pomėgius, bet ir apie jausmus, emocijas. Mokomės savitvardos pratimų, savikontrolės, bendravimo įgūdžių.


Antroje programos dalyje vaikai supažindinami su 5 „Kimochis“ bendravimo raktais: atkreipk pašnekovo dėmesį, naudok ramų balsą, naudok ramų veidą ir kūną, pasirink tinkamus žodžius, ištaisyk skaudinančias situacijas.
Trečioje dalyje kalbamės apie jausmus. Apie tai, ką jaučiame, mokomės atpažinti socialinius ženklus, tokius kaip veido išraiška, kūno kalba ar balso tonas.


Ši programa ugdo asmenybę, kuri puikiai žino, ko nori, yra atsakinga ir pagarbi kitam žmogui, geba įvardinti savo vidinę savijautą. Dirbdami su šia programa mes siekiame sukurti stiprų ryšį tarp namų ir darželio. Tikimės, kad vaikai gebės naudoti pozityvius įgūdžius ir įpročius ne tik darželyje, bet ir mokykloje.

 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programą „Kimochis“ įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo pedagogės: metodininkė Jolanta Galeckienė, vyresniosios pedagogės Alma Šėporaitienė, Vida Grigaitienė.

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.