Kūno kultūros mokytojai aktyviai veikė

Kuno kulturos mokytojaiPeržvelgus nemažai Lietuvoje atliktų mokslinių vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo tyrimų, norisi išskirti tyrimo duomenis, kurie leidžia spręsti apie šalies mokinių fizinio aktyvumo pokyčius per palyginti ilgą – 16 metų – laikotarpį. A. Zaborskio ir A. Raskilo tyrime „Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai 1994–2010 metais“ atskleista, kad šiuo 16 metų laikotarpiu vidutiniškai tik kas antrą berniuką (45,2 proc.) ir tik kas penktą (20,2 proc.) mergaitę buvo galima laikyti pakankamai fiziškai aktyviais. Per pastaruosius metus smarkiai tobulėjant ir augant IKT poreikiui bei patrauklumui, galima manyti, kad tyrime pateikti duomenys nepagerėjo ir šiandien.

 


Šiandienos mokyklose pagrindinis kūno kultūros tikslas – sudaryti sąlygas mokinių fizinei, socialinei ir emocinei saviugdai, fiziniam ir socialiniam aktyvumui reikštis, asmens socialinei integracijai ir sveikatos potencialui stiprėti didinant kūno kultūros ugdymosi pasirinkimo galimybes ir taip stiprinant fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją (Bendrosios programos, 2008). Šiam tikslui pasiekti svarbu, kad pedagogas būtų savimi pasitikintis, turintis didelį žinių ir įgūdžių bagažą, galintis suteikti patrauklumo ugdymo(si) procesui ir stiprinantis mokinių motyvaciją siekiant didesnio fizinio aktyvumo.


Š. m. balandžio 23 d. Vilkaviškio r. kūno kultūros mokytojai: R. Akucevičiūtė, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos - daugiafunkcio centro vyresnioji kūno kultūros mokytoja, V. Bonkevičienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė, V. Zajankauskienė, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė ir A. Viliušas, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas dalijosi gerąja pedagogine patirtimi „Aktualijos kūno kultūros pamokose“ su kitais rajono pedagogais. Mokytojai pristatė ir sudarė sąlygas kolegoms išbandyti naujas, įtraukiančias kūno kultūros pamokų veiklas ir priemones. Gerosios patirties sklaidoje dalyvavę 9 pedagogai aktyviai veikė viso susitikimo metu.


Pasidalinti patarimai leis į pamokas įtraukti įvairesnių, sužadinančių ir motyvuojančių mokinius veiklų. Todėl tikimasi, kad pedagogų patirties dalybos turės įtakos mokinių fizinio aktyvumo didinimui.

 

ŠPT informacija