^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Įkvepianti muzikos pamoka

Ikvepianti muzikos pamokaŠiuolaikinis mokytojas turi daug svarbių vaidmenų: šiandien jis ne tik žinių pateikėjas, bet ir santykių kūrėjas, mokymo(si) aplinkos puoselėtojas, sudominimo meistras, įtraukiojo ugdymo specialistas, mokymosi proceso stebėtojas ir vertintojas bei daug kitų. Kalbant apie atskirų dalykų mokytojus, atsiranda ir vaidmenų specifiškumas. Štai muzikos mokytojui svarbu gebėti organizuoti kuo įdomesnį muzikinio ugdymo procesą, taikyti kuo įvairesnius aktyvius mokymosi metodus, išlaisvinti ir sudominti mokinius. Žinoma, kaip ir visiems mokytojams – nuolat tobulinti savo kompetencijas. Metodinės knygos muzikos mokytojui autorė Valiulienė (2014) rašo, kad pagrindiniu tikslu gerai pamokai tampa aktyvus mokytojo noras dirbti, aiški pozicija, tikslūs ir teisingi siekiai. Nuo mokytojo noro, jo gebėjimo pasiruošti muzikos pamokai ir požiūrio priklauso muzikos pamokos kokybė.

 


Vilkaviškio rajone jau antrus metus iš eilės Virbalio pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė V. Gurskienė ir Alvito pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė R. Arlauskienė vedė atvirą pamoką „Muzikuoja rajono dešimtokai“, prieš metus muzikuoti rinkosi devintokai. Ši pamoka yra mokymosi tęstinumo pavyzdys.
Gegužės 17 d. vykusi atvira muzikos pamoka kiek neįprasta – joje dalyvavo gerokai daugiau mokinių nei paprastai būna klasėje. Mokiniai atvyko iš įvairių rajono mokyklų, juos atlydėjo jų muzikos mokytojos, kurios turėjo galimybę stebėti šią pamoką. Dėl dalyvaujančių mokinių gausos neįsivaizduojama, kaip šią pamoką būtų galima organizuoti klasėje, todėl atvira veikla vyko Virbalio kultūros namų salėje.


Atvira pamoka truko kiek ilgiau nei įprasta pamoka, tačiau turėjo visas pamokos struktūrines dalis – nuo sudominimo iki refleksijos, o organizuojamos veiklos mokiniams buvo aktyvios ir įtraukiančios:

 

  • „Autostrada“ – pratimas skirtas lėtam, ritmiškam judėjimui, prasidainavimui ir susipažinimui;
  • „1-2-3“ – suaktyvinimo pratimas, kurio metu apšildomas balsas ir kūnas;
  • „J. Jarutis“ – pratimas skirtas ritmiškiems ir žaismingiems rankų judesiams poroje pagal J. Jaručio muziką;
  • „Flashmobas“ – atliekamas visų mokinių vienodai, ritmiškas judėjimas su kėdėmis;
  • „Klasteris“ – pratimas, kurio metu nederančiais balsais buvo dainuojami skiemenys.


L. Adomaičio „Vandenynai“ kūrinio atlikimas dainuojant pagal kiekvieno mokinio burtų keliu ištrauktas eilutes, o galiausiai ir visiems kartu. Buvimas čia kėlė vienybės ir bendrystės jausmą.


Svarbu paminėti, kad mokytojos, vedančios pamoką pačios spinduliavo energija ir pozityvia nuotaika, joms buvo svarbus kiekvieno mokinio maksimalus įsitraukimas ir patiriama sėkmė. Pamoka buvo organizuojama taip, kad visą laiką aktyviai veikė visi mokiniai.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.