Idėjos visai šalia

Idejos visai saliaŠiais mokslo metais Vilkaviškio rajone buvo pradėta įgyvendinti nauja mokymosi forma – stažuotė. Pirmosios stažuotės vyko 2018 m. rugsėjo – spalio mėn. įgyvendinant „Lyderių laikas 3“ (LL3) projektą, kai Vilkaviškio r. mokyklose bei tarnyboje lankėsi ir patirties sėmėsi švietimo bendruomenių atstovai iš Kalvarijos ir Birštono savivaldybių.


Vilkaviškio r. mokyklų mokymosi partnerystės tinkle besimokantieji išsakė norą pasisemti patirties vieniems iš kitų lankantis ugdymo įstaigose, todėl jau gegužės 22 d. į svečius kitų mokyklų atstovus pasikvietė Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras. Sužinoję, kad šioje mokykloje yra organizuojamos savivaldaus mokymo(si) ir problemų sprendimo dienos, besimokantieji norėjo plačiau apie jas sužinoti.


Stažuotės dalyvius mielai sutiko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Miknaitienė, vyresnioji informacinių technologijų ir matematikos mokytoja Lolita Klimčiauskaitė ir bibliotekininkė Irma Galeckienė, kurios dalijosi patirtimi „Integruojamų programų įgyvendinimas savivaldaus mokymo(si) ir problemų sprendimo dienų metu“.


Pradžioje mokymo(si) buvo išsiaiškinti besistažuojančiųjų lūkesčiai, kuriuos mokymų organizatorėms buvo svarbu atliepti. Juos išsiaiškinus, mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė pristatė integruojamų programų įgyvendinimo savivaldaus mokymo(si) ir problemų sprendimo dienų metu idėją, supažindino su tikslais bei siekiamais rezultatais, organizavimo subtilybėmis. Mokykloje – daugiafunkciame centre šios veiklos organizuojamos jau ketverius metus iš eilės, todėl, apžvelgusi kelių metų patirtį, direktorė dalinosi įspūdžiais, patarimais ir nuveiktais darbais.


Išsamiau ir plačiau integruojamų programų įgyvendinimą savivaldaus mokymo(si) dienų metu pristatė mokytoja Lolita Klimčiauskaitė, o apie problemų sprendimo dienų organizavimą kalbėjo bibliotekininkė Irma Galeckienė. Ugdymosi proceso organizatorės supažindino visus su planavimo ir organizavimo eiga, galimomis temomis, tvarkaraščiais, užduočių pavyzdžiais ir įspūdžiais apie mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą.


Kitas susitikimo veiklas koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Miknaitienė. Mokykloms burtų keliu ištraukus tobulintiną kompetenciją ir gavus jos aprašą pagal pateiktą planą reikėjo sukurti ir aprašyti savivaldaus mokymo(si) arba problemų sprendimo dienos idėją, kurią galėtų ir norėtų vėliau įgyvendinti savoje mokykloje. Kilusias ir aprašytas idėjas mokyklų atstovai pristatė vieni kitiems. Buvo sukurta dar viena galimybė pasisemti naujų sumanymų.


Susitikimo pabaigoje buvo sugrįžta prie išsakytų lūkesčių ir pasitikrinta, ar jie atliepti. Lūkesčiai buvo atliepti, o besistažuojantys refleksijos metu išsakė dėkingumą ir pabrėžė gautos informacijos svarbą.

 

ŠPT informacija