Bibliotekininkų veikloje yra svarbus kūrybiškumas

Kurybiskumas bibliotekinku veikloje„Besimokančios institucijos radimasis priklauso nuo darbuotojų teigiamo požiūrio į kaitą, aktyvios bendros veiklos, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti, sutelktumo, kūrybiškumo, atsakingumo moksleiviams ir visuomenei“ (Dautartas, Rukštelienė, 2006). Įvairios kaitos dalyviais pastaruoju metu yra mokyklų bibliotekininkai. Šiandien jie yra pedagoginiai darbuotojai, gerai išmanantys kultūrinius dalykus. Bibliotekininkų veikloje labai svarbus kūrybiškumas, kurį mokyklų bibliotekininkai šiais mokslo metais buvo įsivardinę kaip pagrindinį mokymosi aspektą.

 


Birželio 10 d. mokyklų bibliotekininkės, stiprindamos bendrystę, dalijosi kūrybiškomis idėjomis, kurias pavyko pritaikyti veikloje. Dalijosi visos, susitikime dalyvavusios bibliotekininkės. Mokyklos bibliotekos funkcijos šiandien yra labai pakitusios. Bibliotekininkės įvardija, kad jos yra ir motyvatorės, ir išklausytojos, ir patarėjos, ir padėjėjos, ir pan. Šiems ir neįvardintiems vaidmenims, kad jie būtų sėkmingai realizuoti, neabejotinai reikia kūrybiškumo. Kai yra galimybė dalintis idėjomis, jos dvigubėja, trigubėja, ?-ėja... Tai neabejotinai turi pozityvios įtakos minėtų vaidmenų atlikimo sėkmingumui.


Bibliotekininkų bendrystė taip pat išryškėjo ir renkant naująjį rajono metodikos būrelio pirmininką. Naująja pirmininke tapo Alvito mokyklos – daugiafunkcio centro bibliotekininkė Rasa Kasperaitienė. Ją palaikydama, pirmininko „vairą“ perdavė „Aušros“ gimnazijos bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė.


Anot Monkevičiaus (2010), „Mokymasis, kūrybiškumas ir laimė yra esminiai ir glaudžiai tarpusavyje susiję šiuolaikinėje visuomenėje gyvenančios asmenybės bruožai“.


ŠPT informacija