Informacinės technologijos pamokose

IT pamokoseMokslo metams jau visai artėjant į pabaigą anglų kalbos mokytojai rinkosi į gerosios patirties sklaidą. Šį kartą gerąja patirtimi dalijosi Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Vilma Imbrasienė ir Monika Lukoševičiūtė. Pedagogės birželio 12 d. suorganizavo dalybas šiandienai labai aktualia tema „Praktinis informacinių technologijų naudojimas anglų kalbos pamokose“. Kaip pačios rašė renginio programoje: „XXI-ame technologijų amžiuje, labai svarbu eiti pirmyn su naujovėmis, tačiau dar svarbiau jas tikslingai, efektyviai panaudoti pamokose, kad mokytojas ir mokinys jaustųsi pozityviai, ypač mokinys norėtų mokytis, bei siektų asmeninės pažangos“.

 

Mokytojos ne tik pademonstravo programas, kurias pačios naudoja savo pamokose, bet ir sudarė sąlygas kai kurias jų praktiškai išmėginti:

  • Kahoot (https://kahoot.com/ ) – testų ir mokomųjų žaidimų programa, kurioje galima kurti testus mokiniams, arba naudotis jau sukurtais kitų.
  • Mentimeter (https://www.mentimeter.com/ ) – šis įrankis tinka skaidrių kūrimui, apklausų rengimui, pamokos refleksijai.
  • Sanako Study 700 – tai programinė įranga leidžianti lengvai pateikti įvairias užduotis mokiniams tiek individualiam, tiek grupiniam darbui. Patogu, nes mokytojas gali stebėti mokinių veiklą savo ekrane ir greitai teikti grįžtamąjį ryšį. Ši programinė įranga yra mokama. Daugiau galima pasiskaityti čia - http://www.sanako.com/products/study-700/

 

Pedagogės teoriškai supažindino dar su keliomis programomis:

  • „Actionbound“ (https://en.actionbound.com/ ) – interaktyvus žaidimas, kuris kviečia atlikti mokytojo parengtas užduotis ir kartu susipažinti su savo krašto istorija, kultūra, mokykla, gamta ir pan.
  • Quizlet (https://quizlet.com/ ) – programa leidžianti kurti savo pateiktis ir naudotis jau sukurtomis, galima kurti testus, klausimynus, kiekvienas mokinys gali mokytis savo tempu.
  • Nearpod (https://nearpod.com/ ) – pritaikyta kurti atskiras skaidres, į kurias galima įterpti tekstą, paveikslėlius, vaizdo įrašus, apklausas, testus.
  • Edpuzzle (https://edpuzzle.com/ ) – programa skirta kurti vaizdo įrašus pamokoms.
  • Flippity (https://www.flippity.net/ ) – programa suteikianti galimybę kurti įvairias, įtraukiančias užduotis mokiniams.

 

Kitos gerosios patirties mokymuose dalyvavusios mokytojos pasidalino dar keliomis programomis:


Tiek šios išvardintos programos, tiek kitos, kurios nebuvo paminėtos šio susitikimo metu, atveria naujas galimybes organizuoti įvairesnes, labiau įtraukiančias ir sudominančias pamokas. Tai sritis kurioje gali ir mokiniai augti, ir mokytojai tobulėti. „Dauguma mokslininkų formuluoja prielaidas arba tvirtina, kad IKT diegimas švietime išplečia mokymosi aplinkas, skatina keisti mokymo programas, daro įtaką mokyklos vadybos, mokyklos kultūros kaitai. Labiausiai akcentuojama IKT diegimo įtaka pedagoginės sistemos kaitai, pabrėžiant mokinių ir mokytojų, kaip dviejų pagrindinių šios sistemos elementų, vaidmenų, požiūrių ir kompetencijų esminius pokyčius“ (Jucevičienė, Petkūnas, 2003).

 

ŠPT informacija