Užsimezgusi draugystė

Uzsimezgusi draugyste 02Dar rugsėjo mėn. keliose Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigose stažavosi Kalvarijos savivaldybės švietimo atstovai. Čia viešėjusi Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja metodininkė Gražvyda Valaitytė matė prasmę sugrįžti dar kartą, šį kartą su Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos kolektyvu. Mokytoją sužavėjo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos veikla, su kuria norėjo supažindinti ir savo kolegas.

 


Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos administracija, pedagogai ir specialistai mielai sutiko pasidalinti savo nuveiktais darbais ir tolimesniais siekiais pakvietę kolegas iš Kalvarijos savivaldybės į stažuotę „Pedagogų bendradarbiavimo formų, darančių įtaką pokyčiams mokykloje, paieška“. Birželio 13 d. svečiams atvykus į mokyklą juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Vitkovskaja. Pavaduotoja supažindino pedagogus su mokyklos patalpomis ir jų išnaudojimo ugdymui galimybėmis.


Po pasivaikščiojimo mokyklos koridoriais svečiai buvo pakviesti į šiam susitikimui bei mokymuisi paruoštą patalpą, kurioje jie buvo pasitikti tokiais Margaret Semann žodžiais: „Imant prisipildo rieškučios, duodant – širdis“. Štai tokią didelę prasmę Virbalio pagrindinės mokyklos pedagogai mato patirties dalybose ir mokyklų bendradarbiavime.


Su Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos istorija nuo įsikūrimo iki šių dienų, atvykusius kolegas, supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Parfionovienė. Psichologė Anželika Bučinskienė ir socialinė pedagogė, metodininkė Giedrė Ožalienė kalbėjo apie išorinę ir vidinę mokinių mokymosi motyvaciją bei supažindino su mokykloje atliekamu mokymosi motyvacijos nustatymo tyrimu bei tolimesniais žingsniais. Specialioji pedagogė, logopedė Jurgita Valungevičiūtė-Baliūnienė pristatė mokykloje naudojamus problemoms spręsti ar idėjoms generuoti mąstymo žemėlapius, o grupelėmis suskirstyti pedagogai patys turėjo galimybę juos išmėginti. Pavaduotoja ugdymui Svetlana Vitkovskaja kalbėjo apie mokyklą kaip besimokančią organizaciją, kurioje dirba skirtingos motyvacijos ir gebėjimų žmonės. Buvo atkreiptas dėmesys į pagalbos ir paramos vieni kitiems svarbą, apie pedagogų augimo, tobulėjimo ir motyvacijos stiprinimo galimybes. Muzikos mokytoja metodininkė Vilma Gurskienė pristatė įvairius muzikinius/meninius projektus vykusius mokykloje, besisvečiuojantys mokytojai turėjo galimybę pasisemti naujų idėjų įgyvendinimui savoje mokykloje. Psichologė Anželika Bučinskienė supažindino su mokykloje vykstančiu projektu „Mokinys mokiniui“, kai vyresnieji teikia pagalbą jaunesniesiems. Psichologė akcentavo, kad tai labai pavykęs projektas, kurį rekomenduotų ir kitų mokyklų bendruomenėms, jo dėka kuriamas bendrumo ir saugumo jausmas mokykloje, stiprinama emocinė aplinka bei didinamas mokinių pažangumas.


Intensyvios ir labai produktyvios dienos pabaigoje refleksijos metu buvo akcentuota šio susitikimo svarba, išryškinti esminiai gautos informacijos elementai bei panaudojimo galimybės. Buvo nuspręsta, kad šiuo susitikimu graži dviejų mokyklų bendrystė nesibaigia, jau 2019 m. spalio mėn. Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos pedagogai patirties semtis yra pakvieti į Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinę mokyklą.

 

ŠPT informacija

 

Uzsimezgusi draugyste 01

 

Uzsimezgusi draugyste 02