Kiekvienas gali daryti įtaką pokyčiams

Daryti itaka pokyciams (1)Manau, kad mūsų, Virbalio pagrindinės mokyklos, bendruomenės nariai pritartų šiems žodžiams, parašytiems skelbimų lentoje mokytojų kambaryje: „Laikas ir žmogus inspiruoja daugybę pokyčių: technologinių ir dvasinių“. Aš dar gerai pamenu tuos laikus, kai mokykloje buvo tik du kompiuteriai, ir tam, kad galėtų bent keletą minučių pasinaudoti jais, vaikai stovėdavo eilėje... O kaip spindėdavo akys, kai pagaliau ateidavo jų laikas paliesti klaviatūrą.... O pasirodžius kompiuterinėms programoms „English+“, lankyti anglų kalbos modulį buvo begalinis noras… Tačiau dabar, kai prie technologijų priprasta, vėl daugybę dalykų lemia paprastas žmogiškumas.


Vadinasi, šiandien technologijos jau nieko nebestebina, tik dar kartą įrodo, kad nuolat besikeičiančiame pasaulyje mes, mokytojai, taip pat privalome nuolat tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, kitaip mokiniai paprasčiausiai mūsų nesupras ir nepriims mūsų perteikiamų žinių. Mes neberasime bendros kalbos su dabartine jaunimo karta.


Labai įsiminė citata, kurią išgirdau per paskutinį seminarą, besimokydama mokyklų partnerystės tinkluose, kad „kiekviename iš mūsų slypi karalius“. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi savo mėgstamą sritį, kurioje jaučiasi stiprus ir turi kuo pasidalyti su kitais. Ir mes visada galime sėkmingai mokytis vieni iš kitų. Tačiau labai svarbu visiems formaliems ir neformaliems lyderiams gerai pažinti savo bendruomenės narius, kitaip tariant, „prakalbinti tą juose slypintį karalių“, paskatinti savo patirtimis ir žiniomis dalintis su kitais. Labai svarbu kiekvieną įtraukti į veiklų planavimą, ne tik klausyti, bet ir išgirsti kiekvieno nuomonę, tik tada žmonės noriai prisiima atsakomybę. Ne mažiau svarbu ir pasitikėjimas vienas kitu, ypač dirbant komandoje ir vykdant projektinę veiklą. Geras lyderis ne tas, kuris turi sukaupęs daug žinių, o tas, paskui kurį eina žmonės.


O kadangi visi esame didesni ar mažesni lyderiai, tad planuodami ugdomąją veiklą mokykloje, visi susirinkę pradedame nuo mokyklos veiklos uždavinio formulavimo. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja visų metodinių grupių nariai, kurie išskaido uždavinį į raktinius žodžius (pvz.: diagnostika, kūrybiškumas, grįžtamasis ryšys) ir tada kiekviena metodinė grupė pasirenka sau artimiausią sritį bei įsipareigoja parengti seminarą kolegoms, kuriame dalinasi gerąja patirtimi bei metodinėmis naujovėmis, rengia su tema susietus praktikumus. Ši veikla tik dar kartą įrodo, kad gerų pavyzdžių nereikia toli ieškoti, bereikia tik atidžiau pasižvalgyti savame kieme ir paskatinti prabilti kiekviename iš mūsų slypintį karalių.


Taigi, stengiamės mokytis, keisti ir keistis, nes kiekvienas iš mūsų pokyčiams darome įtaką.

 

Rima Levickienė, Virbalio pagrindinės mokyklos anglų k. mokytoja, mokytojų metodinės tarybos pirmininkė

 

Daryti itaka pokyciams (1)

 

Daryti itaka pokyciams (2)