^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Galbūt aš nenuėjau ten, kur ketinau, bet užtat sustojau ten, kur norėjau (D. Adamsas)

2019 Konferencija (01)„ ...akivaizdu, kad dabarties sąlygomis svarbiausia yra gebėjimas priimti įvairovės iššūkius ir nuolat keistis“ (Duoblienė, 2018). Žmoguje formuojantis stabiliam ir nekintamam tapatumui vis mažiau vietos lieka atvirumui, nuostabai, atradimo džiaugsmui, profesionalumui... Siekdami atrasti galimybių asmeninei kaitai, 2019 m. rugpjūčio 28 d. pedagogai rinkosi į konferenciją „Nuostaba – šaltinis, padedantis atrasti?“.

 


Konferencijos turinį kūrė Valentinas Butanavičius, Vilniaus jėzuitų gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, VDU edukologijos mokslo krypties doktorantas, pristatęs pranešimą „Mokytojo menininko tapsmas per savimoką“. Pedagogas pabrėžė, jog kiekvienos disciplinos mokytojas turėtų būti menininku. Mokytojas turi lavinti savo matymą kaip menininko – kurti, keisti, išbandyti. Giedrė Girdauskaitė, Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė skyrė dėmesį mokinio vertybinių nuostatų formavimuisi, pabrėždama reflektyvios specialisto praktikos svarbą. Specialistės pranešime „Nuostabos lašas ugdymo vandenyne“ buvo dalijamasi savianalize paremtomis mintimis. „Medžiagų poveikis Candida lusitaniae mieliagrybiui“ pranešime, kurį pristatė Rugilė Bartašiūtė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos III c klasės mokinė, ne tik aptartas tyrimas, skirtas išsiaiškinti vaistų ir kitų priemonių poveikiui nagų grybeliui, bet ir pabrėžta asmenine patirtimi ir aktyviu įsitraukimu grįsta mokinio veikla. Gitana Pumerytė-Vosylienė, Vilkaviškio viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja skatino puoselėti gimtojo krašto aplinką. „Atradę gimtą kraštą-pažinsime save“ pristatyme nuskambėjo ne viena galimybė ugdymo(si) aplinkų kūrimui. Pranešime „Profesionalumas-sėkmingo darbo garantas“ Monika Bilotienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė, dar kartą priminė, jog mokytojų darbas su įkvėpimu ir užsidegimu lemia gerą mokinių mokymąsi, pažangos siekį. Svarbu tikėti kiekvienu mokiniu ir jo sėkme, turėti savo gero darbo viziją. „Mama: - Kada pakeisi profesiją? Aš: - Mama, mano profesija – daryti klaidas!“ pratybose Justinas ir Joana Narvidai iš organizacijos „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ sudarė sąlygas „pamiršti“ savo socialinius vaidmenis. Dažnas atvejis, kai socialinis vaidmuo diktuoja elgesio stereotipus, kurie įpareigoja neklysti, mąstyti apie tai, ką kiti pagalvos, bet kokia kaina siekti kitų pripažinimo ir pan. Jurgita Pazniokaitė-Bubnienė, trijų vaikų mama, pranešime „Reikia tikėti savo vaiku“ kalbėjo apie tai, kad augant vaikams, tėvai turi augti kartu su jais, išmokti klausytis vaiko, rodyti jiems pavyzdį, įžiebti vaiko vidinį norą. Pasitikėjimo („Pasitikėjimas mokytojo profesiniame gyvenime“) temą tęsė dr. Eglė Pranckūnienė, VšĮ Mokyklų tobulinimo centro ir programos „Renkuosi mokyti!“ steigėja. Švietimo ekspertė įvardijo pasitikėjimo kultūros kūrimui svarbių elementų: paties mokytojo indėlį į savo profesinių galių kūrimą ir tapimą profesionalu, profesinės veikmės būtinybę, siekį keistis ir keisti... Dr. Eglė Pranckūnienė akcentavo, jog visų žmogiškųjų ryšių pagrindas – pasitikėjimas.


Renginio nuotaiką kūrė ir muzikines dovanas įteikė instrumentinė grupė „Gama“ (vadovas Artūras Pečkaitis), Vilkaviškio muzikos mokyklos choras (vadovė Dalia Balčiūnienė), lengvosios muzikos orkestras (vadovas Artūras Pečkaitis), MoPo (Monika Kavaliauskaitė, Povilas Ziegoraitis, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos IV b klasės mokiniai). Dar vieną muzikinį kūrinį, pritardamas Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Almos Finagėjevienės konferencijos apibendrinimui, dovanojo moderatorius – Alfonsas Juškevičius, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas.


Mokytojas yra tyrėjas ir kūrėjas, o tai neatsiejama nuo vaizduotės išlaisvinimo, nuostabos, atradimo džiaugsmo, netikėtumo, pamąstymo apie mokymo(si) kelią, takelį, stotelę... galbūt aš nenuėjau ten, kur ketinau, bet užtat sustojau ten, kur norėjau (D. Adamsas).

 

ŠPT informacija

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

2019 Konferencija (01)

 

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.