Nuo įspūdžio iki metodo

Nuo ispudzio iki metodoSocialinių mokslų mokytojai gruodžio 10 d. rinkosi į gerosios patirties sklaidą Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Gerąja patirtimi dalijosi Gintaras Zaveckas, Virbalio pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas metodininkas, Rūta Šukaitytė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė, Vaida Šimkienė, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vyresnioji geografijos mokytoja, ir Vilma Rekašienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė.

 


Metodinio būrelio pirmininkei R. Šukaitytei pristačius mokymosi renginio programą, pirmasis pranešimą „Japonija iš arti“ skaitė G. Zaveckas. Pranešimo medžiaga – kelionės Japonijoje įspūdžiai. Kalbėdamas apie šalį G. Zaveckas aprėpė pakankamai platų geografinį šalies horizontą, įvardijo ne tik geografinius, ekologinius, bet ir kultūrinius aspektus. Besimokančiųjų akiratį plėtė gyvi, įdomūs faktai apie Japonijos tradicijas, papročius, urbanistiką. Gerosios patirties sklaida tapo ir V. Rekašienės kelionės į Stambulą atgarsiai. Jos pranešime „Stambulas – miestas dviejuose žemynuose“ geografinį aspektą papildė miesto architektūros, ekonomikos, maisto kultūros temos.


V. Šimkienė dalijosi metodine medžiaga iš konferencijos „Paskui rasos lašą“, kalbėjo apie patirtinį mokymą(-si) gamtoje. Mokytoja pasakojo apie 5-7 dienas trunkančias mokomąsias veiklas karjeruose (fosilijų ieškojimą), aptarė kartografinių legendų sudarymo problemiškumą, pristatė galimybę geografijos mokytojams dalyvauti programoje „GLOBE“ (Global learning and observations to benefit the environment), vienijančioje per 120 pasaulio šalių.


R. Šukaitytė, tęsdama gerosios patirties sklaidą, stiprino susirinkusių metodinio būrelio narių bendradarbiavimą. Mokytoja dalijosi patirtimi, įgyta Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje vykusiame seminare „Kinestetinis mokymo(-si) stilius ugdymo procese“. Besimokantieji buvo ne tik supažindinti su kinestetinio mokymo(-si) metodų įvairove, bet ir daugumą jų išbandė praktiškai. Kinestetinio mokymo(-si) esmė – įsiminti informaciją liečiant, judant, žaidžiant. Karuselė, daktaras Vatsonas, Taip/Ne tinka panaudoti naujai įgytų žinių įtvirtinimui, surask porą – žinių patikrinimui, taikinys – įsivertinimui, refleksijai.


Dalindamiesi gerąja patirtimi socialinių mokslų mokytojai stiprino ir plėtojo reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetenciją – įvardijo, ką ir kaip pritaikytų savo pamokose. Kaip teigiama Geros mokyklos koncepcijoje (2015), besimokančios organizacijos bruožai – mokymasis su kitais ir iš kitų, „savistaba, apmąstymas, ką žinau ir gebu, o ko – ne, kaip dirbu ir kaip būtų galima dirbti“. Toks mokymasis gali tapti įprasta praktika, sąlygojančia teigiamą ugdymo kokybės pokytį.

 

ŠPT informacija