„Patyčios gali ir turi liautis“

Patycios turi liautisIkimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariai sausio 22 d. rinkosi į gerosios patirties sklaidą „Tėvų švietimas patyčių klausimu“. Kad tema aktuali galima spręsti ne tik iš to, kaip atsakingai pasiruošė ugdymo įstaigų atstovai, bet ir Lietuvos mastu aktyviai naudojamos patyčių prevencijos priemonės reaguok.lt, „Patyčių dėžutė“, projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ įgyvendinimas. Interneto svetainėje švietimonaujienos.lt publikuotame straipsnyje „Kaip kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių?“ teigiama, kad „kuriant saugią mokyklą trūksta viešo kalbėjimo šia tema“, o „mokyklos saugumas priklauso nuo aplinkos, nuo to, kaip jaučiasi mokytojai ir mokiniai, tėvai, vadovai, kalbama apie švietimo pagalbos sistemą“.

 

Metodinio būrelio nariai, vadovaujami pirmininkės Lilijos Navikienės, dalijosi patirtimi, kaip savo ugdymo įstaigose organizuoja bei vykdo tėvų švietimą apie patyčias. Lopšeliai-darželiai „Buratinas“, „Pasaka“, „Ąžuoliukas“, „Eglutė“ ir kiti skaitė pranešimus, demonstravo skaidres. Buvo įdomu ir naudinga sužinoti, kad beveik visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose parengti informaciniai stendai („Stabdom patyčias kartu“ ir kiti), dalinami lankstinukai, su tėvais kalbamasi susirinkimų, individualių pokalbių metu, jie raginami išklausyti kursus reaguok.lt, įsitraukti į organizuojamas projektines veiklas, dalyvauti apklausose, yra supažindinami su smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašais. Vilkaviškio lopšelio-darželio „Buratinas“ švietimo pagalbos specialistės akcentavo, kad reikia aiškesnės takoskyros tarp patyčių ir netinkamo vaikų elgesio – tėvams galbūt ne visada lengva tai atskirti, todėl visos pristatytos priemonės yra išties veiksmingos ir vedančios pozityvaus bendradarbiavimo link.


Gerosios patirties sklaidos metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos apmąstė savo veiklas pildydamos „Veiksmų plano“ anketą. Aktyvaus mokymosi metodas skatino tiek individualiai, tiek savo ugdymo įstaigos grupėje išanalizuoti ir aptarti, kokie veiksniai padeda sklandžiai bendradarbiauti su tėvais patyčių klausimu (veikiančios jėgos), o kokie trukdo (stabdančios jėgos). Kaip veikiančias jėgas pedagogai įvardijo lankytus seminarus šia tema, savišvietą, turimas kompetencijas, švietimo pagalbos specialistų indėlį, o kaip stabdančias – tėvų požiūrį, abejingumą, bendradarbiavimo nepastovumą.


Metodinio būrelio pirmininkės inicijuotos refleksijos metu pasidalinta asmeninėmis įžvalgomis, įvardinta, ką naujo ir vertingo sužinojo: vienoms ugdymo įstaigoms pasirodė vertingas pasiūlymas suvienodinti vaikų elgesio namuose ir darželyje taisykles, kitoms – pildyti netinkamo elgesio lentelę, vadovautis rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, dar kitoms – lektorius, kalbantis viena tema trims skirtingoms auditorijoms – pedagogams, tėvams ir vaikams, o buvo ir tokių, kurie nieko naujo neišgirdo. Taip pat rasta ir daug bendrų sąlyčio taškų vykdant panašias veiklas, o ypatingai pritarta minčiai, kad tėvų švietimas apie patyčias – ilgas ir nesibaigiantis procesas, reikalaujantis abipusės pagarbos ir supratimo. Kaip teigia lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė Edita Mozūraitienė baigiamojoje pristatymo skaidrėje – „Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio“ (Lao Dzė), o tikslas, cituojant lopšelio-darželio „Buratinas“ socialinės pedagogės Vilmos Brazauskienės išsakytas mintis, yra tik vienas – patyčios gali ir turi liautis.


ŠPT informacija