^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

IKT panaudojimas specialiose pratybose. Ar tai įmanoma?

IKT panaudojimasInformacinių komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese šiai dienai tampa ypač aktualus. Tarptautiniais tyrimais įrodyta, kad tikslingas IKT naudojimas gerina bendradarbiavimą, įsiminimą, supratimą, savarankišką mokymąsi ir didina motyvaciją mokytis. Vis dažniau švietimo pagalbos specialistai pripažįsta IKT tikslingumą, veiksmingumą pratybose.

 

Jie teigia, kad IT priemonių rengimui reikalingas specifinis kūrybiškumas, aktyvumas, naujovių ieškojimas ir kelia klausimą, ar įmanoma specialistui parengti kokybiškas, patrauklias priemones, kurios būtų naudojamos pratybų metu. Apie IKT priemonių rengimą ir sėkmingą jų naudojimą pratybose, 2020 m. sausio 28 d. specialiųjų pedagogų-logopedų forume savo patirtimi dalinosi Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Raimonda Pužaitė. Pranešimo tema „IKT panaudojimas specialiose pratybose. Ar tai įmanoma?“. Specialistė dalinosi savo mintimis apie IKT reikšmę ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, pristatė įvairius IT įrankius (Smart interaktyvi lenta, Kahoot, edukacinis robotukas – bitutė „Blue-Bot“, klasės valdymo priemonė „Klasės ekranas“). Forumo metu dalyviai stebėjo pranešėjos filmuotą medžiagą apie pratybų metu su mokiniais naudojamas IKT, susipažino su įrankiais ir praktiškai juos išbandė. Besimokantieji aktyviai įsitraukė į pranešėjos parengtas užduotis - atliko skaičiavimus, testo užduotis. Raimonda parodė kaip, naudojantis Kahoot įrankiu, galima sukurti patrauklias, kokybiškas priemones, organizuoti apklausas ir viktorinas, sužinoti asmeninį mokinių įsivertinimą. Forumo dalyviai aktyviai įsitraukė į interaktyvaus testo kūrimo etapus. Praktinių užsiėmimų ir diskusijų metu švietimo pagalbos specialistai pripažino, kad įvairių įrankių pagalba įmanoma sukurti patrauklias priemones, paįvairinančias ugdymo procesą ir suteikiančias galimybę mokiniams aktyviau įsitraukti į veiklas.


Reflektuodami besimokantieji pabrėžė, kad kolegės dalinimasis gerąja darbo patirtimi, išbandytos praktinės veiklos skatina tobulėti, atveria naujas galimybes ir mokytojui, ir mokiniui.

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.