Vaikų / mokinių, turinčių apecialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas nuotoliniu būdu

Spec. poreikiu nuotolinis ugdymas