Teisės aktai

1. Įsakymas dėl savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijų patvirtinimo

2. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planas
3. Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

5. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
6. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas