^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Paauglių savęs pažinimo meno terapijos grupės

Aktualumas.

Paaugliai nuolat susiduria su įvairiais sunkumais, kuriuos kartais sunku išspęsti patiems, dėl to šioje grupėje specialistas dirbs su paaugliais padedant jiems išspręsti problemas, pažinti save. Ši programa orientuota į paauglius nuo 12-18 metų.


Tikslas.

Atsipalaiduoti, išlaisvinti kūrybiškumą, pasikelti savivertę, auginti bendrumo jausmą grupėje, mokytis kalbėti apie savo jausmus, pastebėti kitų nuotaikas, pažinti save ir kitus.


Trukmė.

Užsiėmimo trukmė - 2.30 val.


Laukiamas rezultatas.

 • Paaugliai geriau pažins save.
 • Gebės išreikšti savo jausmus kitiems.
 • Ras bendraminčių/ draugų.

Individualios psichologinės konsultacijos vaikams ir paaugliams

Aktualumas.

Vaikai - imliausia ir pažeidžiamiausia visuomenės dalis, už kurios gerovę esame atsakingi mes, suaugusieji. Dažnai problemos vaikams yra tiesiog per daug sudėtingos, kad jie patys galėtų jas išspręsti.


Tikslas.

Padėti vaikui išsikalbėti, suprasti vykstančius išorinius bei vidinius procesus.


Trukmė.

Pagal poreikį. Susitikimas vyksta kartą per savaitę. Konsultacijos trukmė 1 val.


Laukiamas rezultatas.

 • Turės „žvilgsnį iš šalies“ į susidariusią situaciją.
 • Veiksmingais metodais bus sprendžiamos vaikų ir paauglių problemos ir sunkumai.
 • Vaikas / paauglys išvengs stresinių situacijų, kadangi mokės jas apeiti.

Individualios psichologinės konsultacijos suaugusiems

Aktualumas.

Skirtos asmenims, patiriantiems įvairių kasdienio gyvenimo sunkumų, išgyvenantiems nerimą, depresiją, vienatvę, kilus bendravimo problemoms ar atsidūrus krizinėje situacijoje (skyrybos, sunki liga, netikėtas nėštumas, artimo žmogaus netektis ir panašiai).


Tikslas.

Suteikti galimybę atidžiau ir giliau pažvelgti į savo gyvenimą, naujai pamatyti save, esamą situaciją, savo santykius su kitais žmonėmis bei atrasti naujų galimybių ir būdų kurti savo gyvenimą taip, kad jis teiktų daugiau džiaugsmo Jums ir esantiems šalia Jūsų.


Trukmė.

Pagal poreikį. Susitikimas vyksta kartą per savaitę, konsultacijos trukmė 1 val.


Laukiamas rezultatas.

 • asmenys gaus individualią psichologo pagalbą.

Programa besilaukiantiems kūdikio

Aktualumas.


Kūdikio laukimasis – ypatingas metas visai šeimai. Tai didelių pasikeitimų, džiaugsmo, o kartu ir rūpesčio periodas. Daugelio nesklandumų nėštumo metu galima išvengti, tačiau moteris turėtų įgyti žinių apie svarbius motinystei bei nėštumo laikotarpiu vykstančius procesus.


Trukmė.


Užsiėmimo trukmė 4 val.


Laukiamas rezultatas.

 

 • Moterys įgys reikiamų žinių bei įgūdžių apie gimdymą, žindymą, vaikelio priežiūrą, dvasinius motinystės aspektus.

Paskaitų ciklas skirtas tėvystės įgūdžių ugdymui

Aktualumas.

Tėvai augindami vaikus, susiduria su įvairiais socialiniais ir psichologiniais sunkumais, todėl pagalba šeimai tampa labai svarbi. Programa padės pagerinti turimus ir įgyti naujų tėvystės įgūdžių. Mokymuose tėvams sudarytos sąlygos analizuoti savo veiksmus, asmeninį patyrimą, ieškoti būdų, kaip spręsti esamas problemas.


Tikslas.

Suteikti tėvams žinių ir įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti gerus tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius sunkumus.


Trukmė.

Mokymų ciklas susideda iš 5 dalių (kiekvienos dalies trukmė – 1,5 val.).


Laukiamas rezultatas.

Pabaigę mokymus tėvai:

 

 • įgis žinių kaip skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi, pažinti ir suprasti savo ir vaikų jausmus, kalbėtis su vaikais, kad jie klausytų, ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą, valdyti nepriimtiną vaikų elgesį, bendrauti lytinio ugdymo klausimais, bendradarbiauti auklėjant vaikus;
 • gebės stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, supras savo ir vaikų jausmus, valdys nepriimtiną vaikų elgesį, gebės vesti pokalbį lytinio ugdymo klausimais bei bendradarbiaus auklėdami vaikus;
 • žinias ir įgūdžius, taikys savo kasdieniniame gyvenime, ieškos galimybių kaip sėkmingiau auklėti vaikus, pozityviai vertins mokymąsi.
Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.