Pedagoginė pagalba

Pedagoginė pagalba

  • Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, tel. +370 5 219 12 57.
  • Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius, tel. +370 5 219 11 48.
  • Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo pagalbos skyrius, tel. +370 5 219 11 47.
  • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiosios pedagogikos skyrius, tel. +370 5 230 53 71.
  • Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, tel. +370 5 215 44 27.
  • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, tel. 8 645 54 128
  • Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, tel. 8 699 43 476.