Teisės aktai

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

PAGALBOS TEIKIMAS (SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS, SPECIALIOSIOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS)

PUPP, BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIAMS

VAIKO MINIMALI IR VIDUTINĖ PRIEŽIŪRA