Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo pristatymas

Ikimokyklinio amziaus vaiku pasiekimu apraso pristatymas2015 m. sausio 22 d. Vilkaviškio rajono vaikų lopšelyje - darželyje „Buratinas“ vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogams gerosios patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo pristatymas ir praktinio taikymo refleksija“. Patirtimi dalinosi vaikų lopšelio - darželio „Buratinas“ pedagogės - tai Birutė Sabaliauskienė, vyresnioji auklėtoja, Edita Setkauskienė, auklėtoja metodininkė. Susitikimą moderavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos būrelio pirmininkė Lilija Navikienė.

 

Susitikimo metu buvo pristatytas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas ir pasidalinta jo taikymo patirtimi.


Pedagogės atkreipė dėmesį, kad naudojantis minėtu aprašu tiksliau galima apibūdinti vaiko padarytą pažangą, informatyvesni tampa pokalbiai su tėvais, pagerėja bendradarbiavimas, pedagogų darbas tampa efektyvesnis. Taip pat padeda greičiau atpažinti emocinius, socialinius, kūrybinius kiekvieno vaiko vystymosi aspektus.


Pirmininkė akcentavo, kad Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas yra įrankis tiksliau pasitikrinti vaiko daromą pažangą. Lilija Navikienė siūlė kitų įstaigų pedagogams taikyti šį įrankį, o „Buratino“ auklėtojos, esant poreikiui, konsultuos.


Šio renginio iniciatoriai - Vilkaviškio rajono vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenė, panorusi pasidalinti praktine vadybine bei ugdomąja patirtimi. Renginio metu dalyviai išgirdo daug praktinių patarimų, turėjo galimybę atlikti praktines užduotis.


Pranešėjos formavosi vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, asmeninio veiksmingumo, vadovavimo žmonėms, bendravimo ir informavimo kompetencijas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos būrelio pirmininkės Lilijos Navikienės įžvalgos padėjo renginiui sukurti pridėtinę vertę ir asmeniškai formuotis vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, asmeninio veiksmingumo, vadovavimo žmonėms, bendravimo, informavimo kompetencijas.


Ši gerosios patirties sklaida - tai žingsnis link ŠPT metodikos būreliuose laukiamo rezultato – bendradarbiaujant kiekvienas mokytojas padarys pažangą savo paties numatytu rūpimu pedagoginiu klausimu.
Džiaugiamės visų įsitraukimu į mokymąsi.

 

Renginio medžiaga (1 pranešimas, 2 pranešimas)

 

foto 1

 

foto 2

 

foto 3

 

ŠPT informacija