IT metodai, programos ir kt.

Žaidimai, programos ir kt. IT priemonės, kurias įvairiose pamokose siūlo naudoti mokiniai. Mokinių apklausą atliko Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Inga Kaminskienė, Virbalio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja Lina Gručkiūnienė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Ina Paulikaitienė