^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ugdymo(si) aplinkų kūrimas

  • „Edukacinė aplinka ir ją nusakantys kriterijai: suaugusiųjų švietimo kontekstas“

http://www.ec.europa.eu

  • Vilkaviškio vaikų lopšelio–darželio „Buratinas“ auklėtojų Editos Setkauskienės ir Linos Benekoraitienės pristatymas „Erdvių įvairovė vaiko saviraiškai“ respublikinėje konferencijoje „Ugdymo(si) aplinkos įtaka mokinio asmeniniam tobulėjimui“.

(Pranešimo pristatymas)

  • Vilkaviškio r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausios specialistės Ingridos Meseckienės pristatymas „Šiuolaikinė mokykla ir jos iššūkiai ugdymo(si) erdvėms“ respublikinėje konferencijoje „Ugdymo(si) aplinkos įtaka mokinio asmeniniam tobulėjimui“.

(Pranešimo pristatymas)

  • Filmuota medžiaga „Ugdymas lauke“.

(Mokytojo TV

Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.