^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacijos apie mokėjimo mokytis kompetenciją galime rasti šiuose šaltiniuose:

 

 

Naudingos informacijos, kaip nustatyti mokymosi stilių, galima rasti interneto svetainėse:

  • http://www.linguanet-europa.org/plus/lt/ways/styles.jsp
  • http://www.infveikla.projektas.lt/mokykis/index.html
  • ŠULČIUS A. Mokomės mokytis. Šviesa, 2004.
  • LUKOŠIŪNIENĖ V., BARKAUSKAITĖ M. Mokymosi mokytis kompetencija: suaugusiųjų požiūris. 2013. Pedagogika: mokslo darbai, Nr. 110, p. 41-48.
  • PUKEVIČIŪTĖ V. J. 2007. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia, Nr. 19, p. 17-25.
  • Suaugusiųjų mokymasis: Kiek mokosi, ką moka ar turi galimybių mokytis? 2015. Švietimo problemos analizė, Nr. 6, p. 12.
Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.