^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas

  1. AMBRUKAITIS J. Specialiojo ugdymo kaitos bruožai. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
  2. GALKIENĖ A. Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
  3. INKLIUZINIS UGDYMAS IR KOMANDINĖ PAGALBA MOKINIUI. Metodinės rekomendacijos mokytojams, švietimo pagalbos teikėjams. Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Vilnius, 2011.
  4. RUŠKUS J. Negalės fenomenas. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2002.
  5. SPECIALIOJO UGDYMO PAGRINDAI. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
  6. PASKAITOS„Kas yra inkliuzinis ugdymas“. SKAIDRĖS.
  7. ŠVIETIMO PROBLEMOS ANALIZĖ, Iššūkiai mokyklai: inkliuzijos link, 2012, birželis Nr. 6 (70)
  8. Inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas.
Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.