^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Elgesio ar/ir emocijų sutrikimas

 1. BULOTAITĖ, I., PIVORIENĖ, V. IR STURLIENĖ, N. Drauge su vaiku. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija. 2001.
 2. GIRDZIJAUSKIENĖ, S., GINTILIENĖ, G., BUTKIENĖ, D. ir kt. Vaikų psichikos sveikata ir psichosocialiniai veiksniai. Nacionalinės sveikatos tarnybos metinis pranešimas – 2005. Šeimos sveikata. Vilnius: Baltijos kopija. 2006.
 3. HALLAHAN, D. P. IR KAUFFMAN, J. M. Ypatingieji mokiniai. Vilnius: Alma litera. 2003.
 4. HERM, S. „Sunkūs vaikai“. Praktiniai patarimai auklėtojams ir tėvams. Vilnius: Alma litera. 2004.
 5. JUODRAITIS, A. Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų. Specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 2003.
 6. KANAPINSKIENĖ, J. Vaikų ir paauglių internalios problemos: agresyvumas, depresija. Socialinė pedagogika: teorija ir praktika. Socialinis ugdymas IX dalis. Vilnius: PU. 2005.
 7. LESINSKIENĖ.S., PŪRAS D. Vaikų elgesio ir psichikos sutrikimai, skyrius Vaikų ligos vadovėlyje, parengtam vadovui Prof. A. Raugalei, Vilniaus universiteto leidykla, 2005: 583-705.
 8. MIELKE, U. Geriau supraskime sunkius vaikus. Vilnius: Lektūra.1999.
 9. NAVAITIS, G. Psichologinė parama vaikui. Vilnius: Tyto alba. 1997.
 10. RADZEVIČIENĖ, L. Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų raidos bruožai. Straipsnių rinkinys. Šiauliai. 1997.
 11. PETRULYTĖ, A. Jaunesniojo paauglio socialinė raida. Vilnius: Presvika. 2003.
 12. ROGGE, J.-U.Vaikams reikia ribų. Vilnius: Alma litera. 2004.
 13. SELMISTRAITIENĖ, D. Vidinės kaitos modelio taikymas dirbant su problemiškais paaugliais. Vaikų psichologinis konsultavimas. Vilnius: Presvika. 1999.
 14. UTZ, K. Tu priklausai mums! Neįprasto elgesio vaikų integravimas. Vilnius: Presvika. 2001.
 15. ŽUKAUSKIENĖ, R. Agresija ir bendradarbiavimas: kaip padėti vaikams išmokti konstruktyviai elgtis. Vaikų psichologinis konsultavimas. Vilnius: Presvika. 1998.
 16. ŽUKAUSKIENĖ, R. Kodėl vaikai neklauso? Vilnius. 2001.
 17. VIJEIKYTĖ, A. Hiperaktyvus vaikas: rakštis mokytojams, skausmas tėvams. 2002, balandžio 5. Dialogas, p. 8-9.
 18. ZAMBACEVIČIENĖ, E. P. Pagalbos būdai hiperaktyviems vaikams. Psichikos sveikatos prielaidos studijuojantiems psichologiją. Šiauliai: ŠU. 2002.
 19. METODINĖS REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS IR TĖVAMS. Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas. Vilnius. 2008.
 20. METODINĖS REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKĖJAMS. Padėkime vaikams mokytis. Vilnius. 2013.
Copyright © 2020. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.