^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vaikų tvaraus vartojimo gebėjimų ugdymas

2022 05 26Šis projektas Vilkaviškio rajone – tai tęsinys kryptingos veiklos, kada pedagogų profesinis tobulinimasis vyksta aktyviai veikiant ugdomojo procesu metu. Trumpai priminsime apie šį pedagogų veikimą. Nuo 2013 m. dalis rajono mokyklų bendradarbiauja mokyklų mokymosi partnerystės tinkle. Tokio veikimo vienas iš pagrindinių tikslų – kartu ieškoti aktualių klausimų ir bendradarbiaujant juos spręsti. Taip veikdami galime greičiau pasiekti aukštesnių mokinių pasiekimų. Nuo 2019 m. aktyviau gilinomės į veiklos tyrimo modelį, kuris padeda siekti gilesnių ir ilgalaikių praktikos pokyčių, atrasti konkrečiam mokytojui ir mokyklai tinkamus problemų sprendimus. Įgyti reikiamų gebėjimų padėjo prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, dr. Eglė Pranskūnienė. 2021 m. sulaukėme pasiūlymo dalyvauti projekte, kurio tikslas mokytojų ir mokslininkų tinklo vystymas (kūrimas). Šį kartą dalyvauti projekte pakvietėme Pilviškių „Santakos“ gimnaziją. Didžiuojamės, kad projekte labai atsakingai dalyvavo gimnazijos mokytojai–tyrėjai: Donatas Zdanavičius (matematikos ir informacinių technologijų mokytojas), Daiva Kukienė (fizikos mokytoja), Lina Šulinskaitė (chemijos mokytoja), Vida Marcelionytė (biologijos mokytoja), projekto koordinatorė – direktorė Danutė Valiūnienė.

Skaityti daugiau: Vaikų tvaraus vartojimo gebėjimų ugdymas

Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.