^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pedagoginė pagalba

Pedagoginė pagalba

  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, tel. 8 600 10 715
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius, tel. 8 612 66 186
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyrius, tel. 8 687 03 886
  • Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentas, tel. 8 658 18 174
  • Nacionalinės švietimo agentūros Vaiko emocinės gerovės skyrius, tel. 8 658 18 157
  • Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyrius tel. 8 658 18173
  • Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyrius, tel. 8 610 61 421
  • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius, tel. 8 679 87 400
  • Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, tel. 8 699 43476
Copyright © 2022. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.