^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimas Lietuvos regionuose

2020  neformalusis suaugusiuju ugdymasŠiandien mokymasis visą gyvenimą – tai ne tik žmonių teisė, bet ir būtinybė, kuri gali padėti jiems išlaikyti ar keisti darbą, gauti didesnes pajamas, susirasti ir kritiškai vertinti viešai skelbiamą informaciją, bendrauti ar suteikti pagalbą kitiems. Vis dėlto Lietuvoje iki šiol nepavyksta pasiekti dar 2008 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje užsibrėžto tikslo padidinti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą rodiklį iki 15 proc. Eurostato duomenimis, Lietuvoje 2019 m. mokėsi vos 7% suaugusiųjų (25-64 m.).

 

Siekiant išsiaiškinti, kodėl stringa neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra Lietuvoje, Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija atliko kokybinį tyrimą apie tai, kaip šalies regionuose įgyvendinamas neformalusis suaugusiųjų švietimas: kokie yra žmonių mokymosi poreikiai ir kaip jie tenkinami, kokios programos siūlomos ir kaip užtikrinama jų kokybė.


Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnyba koordinuoja Vilkaviškio r. savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019-2021 m. veiksmų planą (patvirtintą 2019 m. kovo 29 d. Nr. B-TS-1379), kurio įgyvendinimas grįstas siekiu užtikrinti nuoseklią ir tarpinstituciniu susitarimu grįstą neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą, sudarančią prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.


Į veiksmų plano įgyvendinimą įtrauktų Vilkaviškio r. savivaldybės įstaigų (darbo grupės narių) bendradarbiavimo kultūra padeda kurti sinergiją atliepiant esmines „Lietuva 2030“ pokyčių iniciatyvas: plėtoti aukštos kultūros paslaugas; skatinti įvairių sričių partnerystę; orientuotis į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą; ugdyti sveiką gyvenseną; kurti gyvybingą informacinę viešąją erdvę; ugdyti visuomenės ekologinę savimonę ir kt. Tokia įstaigų konsolidacija tiesiogiai siejasi su šio tyrimo rekomendacija – įtraukti į sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą visas suinteresuotas šalis.


Išsamiau susipažinti su tyrimu galite čia.

 

ŠPT informacija

Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.