^Į viršų
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Paskaitų ciklas skirtas tėvystės įgūdžių ugdymui

Aktualumas.

Tėvai augindami vaikus, susiduria su įvairiais socialiniais ir psichologiniais sunkumais, todėl pagalba šeimai tampa labai svarbi. Programa padės pagerinti turimus ir įgyti naujų tėvystės įgūdžių. Mokymuose tėvams sudarytos sąlygos analizuoti savo veiksmus, asmeninį patyrimą, ieškoti būdų, kaip spręsti esamas problemas.


Tikslas.

Suteikti tėvams žinių ir įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti gerus tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius sunkumus.


Trukmė.

Mokymų ciklas susideda iš 5 dalių (kiekvienos dalies trukmė – 1,5 val.).


Laukiamas rezultatas.

Pabaigę mokymus tėvai:

 

  • įgis žinių kaip skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi, pažinti ir suprasti savo ir vaikų jausmus, kalbėtis su vaikais, kad jie klausytų, ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą, valdyti nepriimtiną vaikų elgesį, bendrauti lytinio ugdymo klausimais, bendradarbiauti auklėjant vaikus;
  • gebės stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, supras savo ir vaikų jausmus, valdys nepriimtiną vaikų elgesį, gebės vesti pokalbį lytinio ugdymo klausimais bei bendradarbiaus auklėdami vaikus;
  • žinias ir įgūdžius, taikys savo kasdieniniame gyvenime, ieškos galimybių kaip sėkmingiau auklėti vaikus, pozityviai vertins mokymąsi.
Copyright © 2021. Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnyba Visos teisės saugomos.